Home Events Symposium 'Duurzame farmacotherapie'

22 februari 2017

Symposium 'Duurzame farmacotherapie'

De ver(s)pilling voorbij...  

In toenemende mate worden medicijnresten in oppervlaktewater en drinkwater aangetroffen, zoals antibiotica, pijnstillers, hormoonresten en antidepressiva. Van een aantal is bekend dat ze negatieve effecten hebben in het milieu. Het Radboudumc en de Radboud Universiteit hebben samen met partners uit de geneesmiddelenketen een routekaart opgezet voor schoner afvalwater. 
 
Het symposium ‘Duurzame farmacotherapie’ op 22 februari 2017 is een belangrijk onderdeel van de routekaart. Het symposium heeft een sterk regionaal karakter. We zijn ervan overtuigd dat regionaal stappen gezet kunnen worden door onze krachten te bundelen. Daarnaast is het symposium ook interessant voor beleidsmakers elders uit het land. Doel van het symposium is het bieden van concrete handelingsperspectieven voor artsen en apothekers.   

Dit symposium is door het Accreditatiebureau Algemene Nascholing ABAN en de Nederlandse Vereniging van Ziekehuisapothekers geaccrediteerd met 3 punten.  Openbare apothekers kunnen individueel accreditatie aanvragen.
13.00 uur  Inloop

13.30 uur Opening door dagvoorzitter Harriët Tiemens, wethouder duurzaamheid, gemeente Nijmegen.

13.40 uur KEYNOTE JAN TERLOUW
“We gaan op een zeer onverantwoordelijke manier om met onze planeet. Het kan heel goed anders, met behoud van een goed welvaartsniveau.''

14.10 uur  drs. Cathy van Beek MCM, lid Raad van Bestuur, Radboudumc.
Presentatie: het duurzame Radboudumc
Het Radboudumc gaat voor duurzame, innovatieve en betaalbare zorg. Geneesmiddelen uit afvalwater is één van de thema’s.
 
14.30 uur dr. ir. Caroline Moermond,  senior beleidsadviseur geneesmiddelen en milieu, RIVM.
Presentatie: Geneesmiddelen en waterkwaliteit.
Een schets van de risico’s van medicijnresten voor ecologie en drinkwater.
 
14.50 uur dr. Leon van Aerts, senior non-clinical assessor, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.
Presentatie: de milieueffectrapportage van een geneesmiddel
 
15.10  uur  PAUZE
                              
15.25 uur prof. dr. Heiman Wertheim, afdelingshoofd medische microbiologie, Radboudumc.
Presentatie: antibiotica resistentie
                              
15.45 uur dr. Stephanie Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc en drs. Guido Adriaansens, huisarts Beuningen.
Presentatie: een transmuraal formularium als tool tot duurzaam werken
Wat kan het regionale samenwerkingsverband bijdragen aan duurzaamheid?
 
16.05 uur  dr. Kees Kramers, internist-klinisch farmacoloog, Radboudumc en CWZ en drs. Jacqueline Bos, ziekenhuisapotheker, CWZ.
Presentatie: Polyfarmacie: 30 geneesmiddelen is teveel, zowel voor de patiënt als het milieu
 
16.25 uur Paneldiscussie

Deelnemers:
  • Marion Reinartz, Zorgbelang Gelderland     
  • Cathy van Beek, Radboudumc
  • Caroline Moermond, RIVM
  • Leon van Aerts, CBG
  • Heiman Wertheim, Radboudumc
  • Stephanie Natsch, Radboudumc
  • Kees Kramers, Radboudumc/CWZ                      
16.50 uur Samenvatting door dagvoorzitter
                              
17.00 uur Afsluiting
 
Jan Terlouw, keynote speaker
Harriët Tiemens
drs. Cathy van Beek
dr. ir. Caroline Moermond
dr. Leon van Aerts
prof. dr. Heiman Wertheim
dr. Stephanie Natsch
drs. Guido Adriaansens
dr. Kees Kramers
drs. Jacqueline Bos

static

Health Valley Partners

Make the difference

Make the difference

Questions? Contact Health Valley.

RSS 2.0 RSS 2.0 RSS 2.0