Home Actueel 32 miljoen euro voor technologisch toponderzoek

23 november 2017

32 miljoen euro voor technologisch toponderzoek

Een kleine honderd onderzoekers gaan de komende jaren samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties innovatieve technologieën ontwikkelen. Dat gebeurt binnen zes nieuwe Perspectiefprogramma’s, die groen licht krijgen van NWO. De programma’s moeten leiden tot een nieuwe 3D-printer voor grote metalen onderdelen, efficiëntere zelflerende systemen, extreme microscopie, nieuwe bacteriën voor de chemische industrie, blessurevrij sporten en draagbare robotica voor mensen met onwillige spieren.

Het bestuur van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) stelt 21 miljoen euro beschikbaar voor zes omvangrijke onderzoeksprogramma’s binnen het financieringsprogramma Perspectief. Betrokken bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen vullen de investering van NWO aan met 11 miljoen euro. Met het totaalbudget kunnen 74 promovendi en 25 postdocs de komende vijf tot zes jaar aan de slag.

Met Perspectief daagt NWO wetenschappers uit om een innige samenwerking op te zetten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het gaat om multidisciplinair onderzoek met een uitdrukkelijke focus op toepassing. Gezamenlijk zetten de partijen nieuwe onderzoekslijnen op die aansluiten bij de topsectoren.

Van technologieproducent tot eindgebruiker

‘In de afgelopen tien jaar heeft het Perspectiefprogramma een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt,’ zegt Perspectiefcoördinator Lise de Jonge. ‘De nu gehonoreerde programma’s vormen een coherent geheel van projecten, en de onderzoeksconsortia zijn steeds breder geworden. Inmiddels is de hele keten betrokken die nodig is om het onderzoek tot toepassing te brengen: van technologieproducent tot eindgebruiker.’

Nieuwe onderzoeksnetwerken

Bovendien sluit het Perspectiefprogramma goed aan op vragen vanuit overheid en maatschappij zoals die zijn geformuleerd binnen de topsectoren en de nieuwe sleuteltechnologieën van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook beantwoorden de programma’s vragen van de Nationale Wetenschapsagenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ‘Het Perspectiefprogramma heeft tot op heden niet alleen specifieke kennis en innovaties opgeleverd’, zegt De Jonge. ‘Dankzij Perspectief zijn veel nieuwe onderzoeksnetwerken ontstaan met een meerwaarde voor de Nederlandse kenniseconomie.’

Dankzij Perspectief zijn veel nieuwe onderzoeksnetwerken ontstaan met een meerwaarde voor de Nederlandse kenniseconomie
- Lise de Jonge

Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft, vraagt vaak een grootschalige aanpak. Je moet nieuwe onderzoekslijnen opzetten, oude netwerken overstijgen en een innige samenwerking creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Daarin voorziet het financieringsmiddel Perspectief voor de topsectoren. Al tien jaar financiert NWO deze unieke vorm van samenwerking.

’Een onderzoeksprogramma bestaat doorgaans uit vijf à zes projecten die het overkoepelende thema benaderen vanuit diverse onderzoeksrichtingen. Jaarlijks organiseert NWO een open oproep voor nieuwe programma-ideeën waaruit een externe commissie de beste voorstellen selecteert. Het budget dat NWO beschikbaar stelt voor Perspectief-programma’s is afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gehonoreerde  onderzoeksprogramma's

  • 3D-printen van grote metalen voorwerpen
  • Blessurevrij sporten
  • Efficiënte zelflerende systemen
  • Extreme microscopie zonder lens
  • Bacteriën zetten syngas om in chemische bouwstoffen
  • en;

Draagbare robotica voor onwillige spieren

Wearable robotics

Mensen die door een spieraandoening zijn gekluisterd aan een rolstoel moeten weer zelfstandig en zonder krukken kunnen staan. Ze kunnen dan bijvoorbeeld rechtop aan het aanrecht koken. Dit is geen heilig wonder, maar het haalbare doel van het onderzoeksconsortium Wearable Robotics. Dit programma ontwikkelt zogeheten Exo-Aids: zachte, lichtgewicht technologie die comfortabel zit, gemakkelijk te bedienen en betaalbaar is, en soepele en veelzijdige bewegingen mogelijk maakt. Het doel is om mensen met beschadigingen aan het ruggenmerg of verlies van spierkracht mobieler en zelfstandiger te maken. Daarnaast ontwikkelen de onderzoekers technologie die beroepsklachten als lage rugpijn moet voorkomen. Die klachten komen vaak voor bij mensen die zwaar moeten tillen of lang in een gebogen houding moeten staan.

Programmaleider: Prof.dr.ir. H. van der Kooij (Universiteit Twente)
Deelnemers: Baat Medical, Bond 3D, By-wire, DEMCON, Duchenne Parent Project, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Festo, FSHD Patient Foundation, Hankamp Gears, Hocoma, IMSystems, Laevo, Landelijke Vereniging van Operatieassistenten, Motek, Oceanz, Opteq, Ottobock, Radboudumc, Roessingh Research and Development, Roessingh Revalidatie Techniek, Technische Universiteit Delft, Sint Maartenskliniek, Spieren voor Spieren, Technische Universiteit Eindhoven, TNO, Twente Medical Systems International, Ultimaker, Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam, Xsens, Yumen Bionics


Terug naar het overzicht

Health Valley Partners