Home Actueel Uniek Sportakkoord gesloten met 80 partners

01 februari 2017

Uniek Sportakkoord gesloten met 80 partners

Bijna 80 organisaties ondertekenden op 30 januari 2017 het Gelderse Sportakkoord. Samen willen zij van Gelderland een aantrekkelijke sportprovincie maken.

Economische en maatschappelijke waarde van sport

In de afgelopen jaren heeft de provincie veel werk verzet om de economische en maatschappelijke waarde van sport in te zetten en te versterken. Omdat we deze ambitie nooit alleen kunnen waarmaken, willen we samen met partners beleid maken. Ook zoeken we samenwerking met sportorganisaties en bedrijven die werken aan gezondheid, versterking van de economie en talentontwikkeling.

Partners uit sport, bedrijfsleven en overheid

Partners die het sportakkoord ondertekenen zijn de sportbonden, Sportcentrum Papendal, bedrijven en ondernemers, gemeenten, kennisinstellingen en onderwijs, sportverenigingen, non-profit organisaties, belangenorganisaties, de NOC*NSF, Gelderse Sport Federatie en Topsport Gelderland. Het is voor het eerst in de Gelderse ‘sportgeschiedenis’ dat zoveel partijen hun handtekening zetten onder deze gezamenlijke ambitie. Andere partijen die zich herkennen in de ambities en doelen van het Sportakkoord kunnen zich nog aansluiten.

Open Club en Vitaal Sportpark

Ons uitgangspunt is dat sportevenementen bijdragen aan verbinding in de samenleving, stimuleren tot meer bewegen en de economie versterken. Daarom vraagt het sportakkoord tot 2019 nadrukkelijk de aandacht voor Open Clubs en Vitale Sportparken op de agenda. Een Open Club betrekt niet alleen leden, maar ook omwonenden en andere geïnteresseerden bij haar activiteiten. Bij het programma Vitale Sportparken slaan de sport, zorg, welzijn, leefbaarheid, onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen om sportieve accomodaties te creëren die (ook letterlijk) in een meer open verbinding met de omgeving staan.

Sportieve buitenruimte en recreatieve routes

Bij de ontwikkeling en inrichting van (nieuwe) gebieden pakken we onze kans om de buitensportmogelijkheden uit te breiden en te versterken. Voor de wandel- en fietsroutes richten we ons op: meer routes die op elkaar aansluiten, vertrekpunten bij horecagelegenheden en vanuit woonwijken. En, de koppeling met buitensportcentra, verenigingen en verdere ontwikkeling van buitensportondernemers.

Unieke positie op innovatie

Gelderland is internationaal een belangrijke speler op het vlak van voeding en gezondheid. Zo hebben we vooraanstaande kennis-, onderzoek- en praktijkinstellingen, organisaties en bedrijven rond sport, voeding en gezondheid. Met de kracht van alle partners en de ambities uit het Sportakkoord versterken we de sport, hebben we maatschappelijke winst en zetten we Gelderland als innovatieve regio op de kaart. Wilt u meer weten over ons sportbeleid? Bekijk het Gelders Sportakkoord (PDF 44,6 MB) of bezoek onze pagina Sportief Gelderland.

Ambitieverklaring

Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, ontstaat een vitale, sportieve en aantrekkelijke Gelderse sportregio. Een goed sportklimaat maak je samen. Partijen zijn door de provincie Gelderland uitgedaagd en hebben elkaar geïnspireerd om hun ambities in het Gelders Sportakkoord de komende jaren te realiseren. Bekijk de ambitieverklaring en de partijen die meedoen aan het Gelders Sportakkoord.

Zij verklaren als volgt:
  1. De ondertekenaars van deze verklaring spreken uit dat zij ieder voor zich en waar mogelijk met elkaar werken aan de realisatie van de ambities in het Sportakkoord Gelderland.
  2. Iedere sportorganisatie of andere organisatie die zich alsnog uitspreekt over haar ambities en zich achter de doelstellingen van het Sportakkoord plaatst, kan zich aansluiten bij het akkoord door ondertekening van deze verklaring.
  3. Het Sportakkoord is een ambitiedocument. Hieraan kunnen geen juridische rechten worden ontleend.
Chris Doomernik heeft de verklaring ondertekend namens Health Valley Netherlands. 


Terug naar het overzicht

Auteur:
Provincie Gelderland


Tags

Health Valley Partners