Home Actueel Briskr ondersteunt ondernemingen in Health en High Tech

21 december 2017

Briskr ondersteunt ondernemingen in Health en High Tech

Briskr heet het nieuwe consortium dat ondernemingen in Health en High Tech ondersteunt. Briskr is afgeleid van het Engelse brisk dat staat voor energiek, ferm en voorwaarts. Dat is ook precies wat het consortium uit wil stralen.

Nijmegen heeft de afgelopen jaren een bloeiend klimaat opgebouwd voor jonge innovatieve bedrijven 
in de Health en High Tech. Novio Tech Campus biedt inmiddels onderdak aan zestig bedrijven. Daarbovenop zijn er bij Mercator Incubator Nijmegen vanuit Radboud Universiteit en Radboudumc de afgelopen 25 jaar maar liefst 600 spin-off bedrijven opgericht door afgestudeerden en wetenschappers. Toch kan het beter, constateerden Rikus Wolbers, directeur van Novio Tech Campus en John Schalken, programmamanager van Science Meets Business. “Initiatieven om de hoogwaardige bedrijvigheid te stimuleren zijn er namelijk volop maar gezamenlijk optrekken, gebruik makend van elkaars kracht, geeft het vliegwiel een stevige extra impuls. Er gebeurt al veel. Dat momentum willen we vasthouden en versterken”, vat Rikus Wolbers samen.

Het Briskr consortium bestaat uit de Gemeente Nijmegen, Health Valley Netherlands, Kadans Science Partner, Novio Tech Campus, Oost NL, Provincie Gelderland, Radboud Universiteit, Radboudumc en SMB Life Sciences. Deze partijen worden aangevuld met associate partners zoals Business Cluster Semiconductors, Rabobank Rijk van Nijmegen en The Economic Board. Op 12 oktober is Briskr feestelijk gepresenteerd.

“We bieden business support, business development laten we aan de bedrijven zelf over”

Profilering

John Schalken schetst hoe Briskr de ondersteuning en profilering van innovatieve startups en mkb vormgeeft: “Allereerst scouten we nieuwe kansrijke bedrijven. Dat doen we onder andere tijdens onze maandelijkse Science Meets Business bijeenkomsten. Dat zijn ontmoetingen met een actueel inhoudelijk thema altijd gekoppeld aan wetenschap en ondernemen. Deelnemers kunnen er kennis en ervaring delen. Dat loopt boven verwachting goed. Er komen gemiddeld tachtig tot honderd mensen op af.” Briskr scout, met haar partners, ook op beurzen en conferenties in binnen- en buitenland naar jonge aanstormende bedrijvigheid in de Life Sciences, Health & High Tech sectoren.

Ondersteuning

Niet elke regionale startup die zich aandient wordt door Briskr ondersteund. Rikus Wolbers: “Allereerst kijken we of het bedrijf voldoende potentie heeft. Dat is een serieuze screening. Wat voor product maakt het?

Voegt het echt waarde toe? Heeft het groeipotentie? We kiezen alleen de meest geschikte bedrijven uit om onze capaciteit ten volle te benutten, we werken met publiek geld en dat willen we nuttig besteden. Vervolgens kijken we wat de feitelijke behoefte van het bedrijf is en hoe we daar de juiste hulp kunnen bieden.”

De ondersteuning die Briskr biedt is breed en dynamisch. Allereerst bieden de deelnemende partijen een enorm netwerk aan. Daarin zitten de juiste mensen, bedrijven en benodigde kennis om verder te komen met het bedrijf. Dat kan gaan om noodzakelijke aanvullende kennis en technologie voor productontwikkeling, de financiering ervan, of om ogelijkheden om een product op de markt te brengen.

De Briskr formule versterkt de mogelijkheid om ondersteuning op maat te bieden. Want alle bedrijven die door de screening zijn gekomen, worden besproken in het team dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle deelnemende Briskr partners. “Wij bieden business support, maar business development laten we aan de bedrijven zelf over”, formuleert Rikus Wolbers.

Businessplan

Het aanbod van Briskr aan innovatieve startups gaat nog verder. Er is nu een Briskr Academy met een samenhangend pakket aan workshops en spreekuren. En ervaren ondernemers uit de sector kunnen als mentor optreden. John Schalken: “Het Academy programma is onder meer toegespitst op het product dat het bedrijf maakt. Dat kan er in het laboratorium veelbelovend uit zien. Maar hoe ontwikkel je het zodanig dat het te lanceren is op de Europese of zelfs mondiale gezondheidsmarkt?”

Er is bij Briskr ook expertise aanwezig om het businessplan aan te scherpen, inzicht te geven in wet- en regelgeving, of mee te denken bij kennisbescherming (octrooiaanvragen). Over hulp bij financiering vertelt John Schalken: “We hebben zelf geen fonds. Maar we weten wel heel goed wat de financieringsmogelijkheden in de regio zijn en kunnen helpen om op een goede manier voor te sorteren op die fondsen.” Door de intensieve samenwerking zijn de financieringsmogelijkheden voor kansrijke bedrijven en producten binnen handbereik, weet Rikus Wolbers. De Rabobank Rijk van Nijmegen klopte zelf aan omdat het meerwaarde voor stad en regio ziet in het stimuleren van kennisintensieve bedrijvigheid. De bank is associate partner en biedt naast haar netwerk van geïnteresseerde ondernemers ook contacten met informal investors, vermogende privé-investeerders.

OnderdakK

Novio Tech Campus biedt natuurlijk nog steeds onderdak en faciliteiten aan innovatieve startups. Dat kan gaan om lab- of kantoorruimte in de bestaande gebouwen, maar er is op de campus nog grond beschikbaar voor nieuwbouw. EPR Partner, een High Tech bedrijf, maakte daar onlangs gebruik van en zette een nieuw pand neer, dat onderdak biedt aan 55 medewerkers en ruimte biedt voor groei in de toekomst. Briskr kan hierin bemiddelen. Maar het is Briskr echter vooral te doen om het vinden van de ‘juiste’ bedrijfsruimte voor jonge bedrijven. En dat kan dus net zo goed bij Mercator Incubator zijn. Belangrijk in de Briskr-gedachte is dan ook dat partners elkaar voldoende gunnen, een profiel dat goed bij de sociale regio Nijmegen past.

CrossoverR

Rikus Wolbers benoemt de crossover tussen Life Sciences, Health en High Tech als succesvol. Het levert nieuwe toepassingen op. RF-power is bijvoorbeeld een toepassing gebaseerd op microgolftechnologie. Daar kun je mobiele telefoonverbindingen mee maken, maar ook heel lokaal een plek in het lichaam iets opwarmen. Daardoor kan een medicijn heel gericht op die -zieke- plek effectiever gemaakt worden. RF-power biedt ook interessante mogelijkheden voor het snel opwarmen van bloedplasma. Een nieuwe toepassing in de semiconductorindustrie is photonica. Hierbij worden op basis van licht chips geproduceerd. De ontwikkelingen op dit vlak gaan snel en gebeurt nu nog vooral op de universiteiten.

De productie hiervan zou heel goed in de regio Nijmegen plaats kunnen vinden. Er is wat semiconductor productie betreft ruime ervaring voor handen.

Er zijn al ontzettend veel vruchtbare initiatieven op het gebied van Life Sciences, Health en High Tech in de regio, vinden beide heren. Briskr gaat er zeker aan bijdragen om dat beeld beter onder de aandacht te brengen. Tijdens de opening werd niet voor niets als slagzin gebruikt: “We have a strategy, its called doing things!”

Briskr Health 
& High Tech Generator

E-mail: info@briskr.eu
Telefoon: 024 – 204 90 61
www.briskr.eu


Terug naar het overzicht

Health Valley Partners