Home Actueel Consortium bouwt corona-test applicatie

17 april 2020

Consortium bouwt corona-test applicatie

Het uNLock consortium heeft het initiatief genomen om een open source, non-profit applicatie te ontwikkelen die het mogelijk maakt om met 100% zekerheid, een bewijs van corona-tests/vaccinatie af te geven. Deze applicatie, die geen bron- en contactonderzoeksapp is, beschermt de privacy van de gebruikers.

Het open consortium, bestaat inmiddels uit Rabobank, CMSTNOLedger LeopardArbo UnieEYIBM en verschillende professoren van de Universiteit Leiden (juridische faculteit),  de Technische Universiteit Delft (faculteit Techniek, Bestuur & Management)en Dutch Blockchain Coalition. Met diverse andere publieke en private partijen lopen ook gesprekken.

TNO brengt in het consortium haar ruime ervaring in met Self-Sovereign Identity SSI en privacy enhancing technologies. TNO is betrokken bij internationale standaardisatie daarvan en is daarnaast voorzitter van worksstream usecases in het internationale COVID-19 Credentials Initiative.

Privacy-by-design

De app is gebaseerd op privacy-by-design en de informatie wordt alleen decentraal opgeslagen. Hierdoor kan een verifiërende partij er zeker van zijn dat een bezoeker terecht wordt toegelaten zonder data over die bezoeker op te slaan of meer over die bezoeker te weten te komen dan puur en alleen of deze aan de toegangseisen voldoet. In eerste instantie zal het om testresultaten op het Coronavirus gaan. In een latere fase kan hiermee ook een immuniteitstest of een ontvangen vaccinatie bewezen worden.

“Opstarten” samenleving

Met de uNLock applicatie kunnen bijvoorbeeld recent geteste medewerkers in de zorg worden ingezet op een afdeling waar dat extra belangrijk is of kunnen in een volgende fase mogelijk mantelzorgers gecontroleerd toegang krijgen tot verpleeghuizen. Ook zou deze applicatie later een rol kunnen spelen bij het heropenen van scholen, het weer toelaten van personeel in fabrieken of kantoren, het organiseren van bepaalde samenkomsten tot en met het herstarten van het internationale luchtverkeer. Zo kan deze applicatie een bijdrage leveren aan het langzaam weer “opstarten” van de Nederlandse samenleving.

Unieke invalshoek

uNLock heeft een unieke invalshoek: het richt zich op het herstellen van vertrouwen in de samenleving. Dat is op allerlei terreinen nodig; in de zorg maar bijvoorbeeld ook de in de luchtvaart (het kabinet kondigde op 9 april aan een 'fit to fly'-verklaring te vereisen voor inkomende passagiers uit risicogebieden). Deze applicatie is dus specifiek géén bron- en contacttracerings app waar veel maatschappelijke discussie over is. UNLock is complementair aan de reeds door de minister-president en minister van VWS aangekondigde applicaties tijdens hun persconferentie op 7 april (tracking app en symptomen-app). uNLock past binnen de derde stroom zoals deze nu ook voor de Rijksoverheid wordt uitgevraagd in een marktconsultatie.

Open voor nieuwe partners

Het consortium zoekt specifiek nog zorginstellingen en testlaboratoria om snel pilots uit te voeren. Neem in dat geval contact op met het team. Dat kan via de Dutch Blockchain Coalition, via de andere betrokken partners of door een mail te sturen naar Pieter Verhagen.


Terug naar het overzicht

Health Valley Partners