Home Actueel Europa investeert in slimme samenwerking Oost Nederland

13 juli 2017

Europa investeert in slimme samenwerking Oost Nederland

Unieke samenwerking Overijsselse zorginstellingen en MKB

Voor het eerst zetten zorginstellingen de deuren open om het MKB uit te dagen na te denken over zorgoplossingen. Dat doen ze in het project ‘Specialistische zorg thuis’. Binnen het driejarige project staat de vraag centraal welke innovaties en afspraken ze moeten ontwikkelen om de patiënt het beste thuis te kunnen behandelen. Het project heeft Europese EFRO subsidie ontvangen om het project tot uitvoer te brengen.

Om innovatiegericht zorg op afstand te bevorderen en vraag en aanbod van zorginnovatie op elkaar af te stemmen, is het innovatiecluster Health Innovation Park als kartrekker in het project actief. Gezamenlijk met andere zorginstellingen uit de provincie Overijssel zoeken ze door middel van onder andere netwerksessies, matchmaking en kennisdeling verbinding met het MKB.

De verschuiving van zorg vanuit de zorginstelling naar zorg bij de patiënt thuis houdt in dat er oplossingen ontwikkeld moeten worden rondom de thema’s Informatievoorziening op afstand, Diagnose op afstand en Behandeling op afstand. Om de innovaties succesvol te organiseren, kijken ze bovendien naar andere essentiële succesfactoren zoals logistieke uitdagingen, de verandering voor het beroepenveld en de veiligheid van data-uitwisseling. Hierbij maken ze gebruik van verschillende cases.

Een voorbeeld van een case is het stolzorgportal. Het meten van bloedstollingswaarden is voor veel trombosepatiënten een terugkerend en tijdrovend ritueel. Momenteel sturen veel trombosepatiënten de waarden wel al zelf door naar de Trombosedienst maar is het nog altijd noodzakelijk om medicatieadvies via de zorgverlener te verkrijgen. Om dit makkelijker te maken is het stolzorgportal ontwikkeld. Door middel van een slim algoritme geeft het portal aan of en zo ja welke medicatieverandering noodzakelijk is.

Om deze en andere cases verder te kunnen ontwikkelen gaan de partijen de komende drie jaar aan de slag. Onderdeel van het initiatief zijn Isala, RAV IJsselland, Universiteit Twente, Roessingh Research and Development, Roessingh Centrum voor Revalidatie, Vogellanden centrum voor revalidatie en bijzonder tandheelkunde en het Health Innovation Park. De samenwerking staat open voor alle bedrijven op het gebied ICT en e-health. Voor meer informatie over dit initiatief kunt u terecht bij Els Reeuwijk of via 038 202 2020.


 

og volop subsidiemogelijkheden in 2017

De Cluster- en Netwerkregeling OP Oost stimuleert samenwerking van mkb, kennisinstellingen en kennipartners zodat zij profiteren van elkaars kunde en informatie. Er is voor (mkb) bedrijven en kennnisorganisaties nog voldoende mogelijkheid om in 2017 subsidie aan te vragen. De subsidiemogelijkheden voor Grote R&D samenwerkingsprojecten zijn voor het najaar van 2017 verruimd en aangepast. Voor een toelichting zie: gewijzigde mogelijkheden voor Grote R&D samenwerkingsprojecten 3.3. Het project ‘Specialistische zorg thuis’ onderzoekt hoe mkb-bedrijven en zorgpartijen samen technische oplossingen kunnen realiseren voor zorg aan huis (los van muren en gebouwen). Het verzorgingsgebied van zorgaanbieders wordt hierdoor groter, de kwaliteit(-sbeleving) voor de patiënt verbetert en bedrijven kunnen nieuwe business creëren. Het consortium Health Innovation Park (Zwolle, Overijssel), Isala (Zwolle, Overijssel), RAV IJsselland (Zwolle, Overijssel), Universiteit Twente (Enschede, Overijssel), Roessing Research and Development (Enschede, Overijssel), Roessingh Centrum voor Revalidatie (Enschede, Overijssel) en Vogellanden (Zwolle, Overijssel) ontvangt hiervoor een subsidie van € 428.206. De totale investering bedraagt € 856.413.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Health Innovation Park
Health Innovation Park


Tags

Health Valley Partners