Home Actueel SingularityU Chapter Nijmegen gelanceerd bij Health Valley

26 juli 2017

SingularityU Chapter Nijmegen gelanceerd bij Health Valley

Op 6 juli werd een nieuw Chapter van SingularityU gelanceerd met een focus op gezondheidszorg. Naast eerdere initiatieven in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven gebeurde dat niet geheel toevallig in Nijmegen. Deze stad loopt immers op zorggebied al jaren nationaal en internationaal voorop, met Radboud Universiteit, Radboudumc, Rockstart Digital Health Accelerator en Health Valley als pijlers van een steeds indrukwekkender wordend innovatienetwerk. Het SingularityU Chapter Nijmegen voegt daar met haar inzichten op het gebied van exponentiële technieken nog een pijler aan toe.

Concreet zal SingularityU Chapter Nijmegen meerdere evenementen per jaar organiseren. Daarbij zal het chapter nauw samenwerken met SingularityU The Netherlands, de overkoepelende organisatie die onderwijsprogramma’s, tech-bijeenkomsten en een Innovation Hub heeft opgezet om bedrijven, investeerders, NGO's, ondernemers en overheden op de hoogte te brengen van de technologische ontwikkelingen, zodat zij een goed beeld hebben van de voortgang en de mogelijkheden op hun vakgebieden.

SingularityU Chapter Nijmegen legt heel duidelijk de nadruk op de gezondheidszorg en heeft daar de juiste partijen bij gezocht:
  • Remco Hoogendijk - Innovation Manager bij de Sint Maartenskliniek
  • Lucien Engelen - Director REshape Center for Innovation bij Radboud University Medical Center
  • Geert van den Broeck - Oprichter van Why Not bv
  • Casper Smeets - Program Director Digital Health bij Rockstart 
  • Chris Doomernik - Managing Director van Health Valley Netherlands

Innovatie en werkgelegenheid

Wat al deze partijen volgens Chris Doomernik van Health Valley Netherlands gemeen hebben is: enthousiasme, innovatiezucht en groeiambitie. Herkenbare waarden in het Health Valley netwerk, waar partners in de Life Sciences- en Health-sector samenwerken om elkaar te stimuleren, innovaties te versnellen en de werkgelegenheid te bevorderen. Health Valley werkt hier al jaren aan door het faciliteren van matchmaking, start-up-ondersteuning samen met Rockstart, juridisch advies, facility sharing en hulp bij financiering en subsidies. De ambities van SingularityU The Netherlands sluiten daar nauw op aan. De organisatie is een platform voor educatie, innovatie en actie, om moderne technologie te begrijpen en toe te kunnen passen.

Het Health Valley netwerk is een perfecte voedingsbodem voor innovaties. De deelnemers begrijpen, dat innovatieve ideeën slechts een klein onderdeel van het ‘totaalconcept innovatie’ zijn. Ook Doomernik onderschrijft dat. Natuurlijk begint innovatie met een goed idee. Maar een product zonder afzetmarkt of concrete toepassing is in de ogen van Health Valley en de leden van SingularityU Chapter Nijmegen geen innovatie. De partners zetten onder andere zwaar in op Patient Driven Technology, die - zoals de term al aangeeft - uitgaat van wat de patiënt wil. Pas als de ondernemer luistert naar de behoeften van de markt en zich daarop baseert in plaats van op zijn eigen technische toekomstvisie, is de innovatiecyclus, zoals de partners die voor ogen hebben, rond. Marktintroductie en opschaling zijn voor Health Valley en haar partners binnen SingularityU Chapter Nijmegen het einddoel, niet het afleveren van een schitterend prototype of een hoogstaand museumstuk.
 

Paradigmaverschuiving

Zayna Khayat, professor aan de universiteit van Toronto en een expert op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg, vertelde tijdens de lancering van SingularityU Chapter Nijmegen over de enorme impact van exponentiële technieken op de zorg. Ze wees bijvoorbeeld op de opkomst van 3D-printers en eenvoudige diagnosetechnieken, die overal beschikbaar zijn en de kosten enorm verlagen. Dankzij exponentiële technieken hebben medische toepassingen een democratisering ondergaan. In de healthcare zijn de exponentiële veranderingen zelfs zo ingrijpend, dat kenners spreken van een regelrechte paradigmaverschuiving. 

Traditioneel was de zorg namelijk geregeld rond ‘het systeem’, en stonden gebouwen en artsen - lees: de ziekenhuizen - centraal. Nu pas realiseert men zich dat de zorg georganiseerd zou moeten worden rond de ontvanger ervan, de patiënt. En dat heeft een enorme impact op de manier waarop de toekomstige zorg vormgegeven en geleverd zal worden. 
 

Smart technology

Die paradigmashift in de zorg uit zich vooral in de toepassing van slimme technologie. We trekken bijvoorbeeld langzaam weg uit de bakstenen ziekenhuizen waar een kluwen van zorgprofessionals, systemen en apparaten ons behandelt, en halen de zorg in huis of maken ze op maat bereikbaar via mobiele devices. De huidige patiënt kan gemakkelijk continu gemonitord, geadviseerd en geholpen worden met alle IoT-toepassingen die hem en zijn behandelaar ter beschikking staan. Door de enorme  hoeveelheid data en patiëntengegevens kan de zorg niet alleen behandelingen op maat aanbieden, maar bepaalde ongemakken worden steeds beter voorspelbaar en dus preventief behandelbaar. De macht in de keten verschuift steeds meer van de zorgaanbieder naar de patiënt: zorgprofessionals laten zich hoe langer hoe meer leiden door de enorme hoeveelheid patiëntengegevens waaruit ze hun conclusies kunnen trekken.
 

Exponentiële groei?

Met SingularityU Chapter Nijmegen wordt een grote stap gezet voor SingularityU The Netherlands om het gedachtegoed verder te verspreiden in Nederland. Naast Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven vormt het innovatieve ecosysteem zoals dat er nu in Nijmegen staat een mooi begin. Maar de basisgedachte van SingularityU is natuurlijk niet voor niets omarmd: ook dit ecosysteem moet groeien. Met Nijmegen niet alleen als geografische hub maar ook als kennis-hub. Met de kennispartners als denktank, initiatiefnemers, facilitators en uitvoerders. En vooral als aanjagers, die dankzij de digitale mogelijkheden de innovatieve olievlek hopelijk exponentieel laten groeien. 


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie Health Valley
Health Valley Netherlands


Tags

Health Valley Partners