Home Actueel Gelderland en Radboudumc bundelen innovatiekracht

14 maart 2018

Gelderland en Radboudumc bundelen innovatiekracht

NIJMEGEN - In 2030 moet Gelderland dé internationale proeftuin voor medische innovatie zijn. Provincie Gelderland en Radboudumc hebben hiervoor een nieuwe samenwerkingsagenda opgesteld. Radboudumc is al toonaangevend in zorgonderzoek. Vooral in het omzetten van deze kennis in nieuwe medicijnen of producten valt nog veel winst te boeken. 

Werk maken van innovatie
Radboudumc hoort op het gebied van medisch onderzoek bij de internationale top. Dankzij de vele doorbraken in medisch onderzoek en ict toepassingen zoals E-health wordt Radboudumc wereldwijd gezien als één van de aanjagers van innovaties in gezondheidszorg. Maar er is winst te behalen als bedrijven erin slagen om deze kennis vaker om te zetten in nieuwe medicijnen of technologieën. Met de samenwerkingsagenda willen Radboudumc en provincie Gelderland werk maken van medische innovatie als bron voor economische groei en werkgelegenheid in de regio.

Innovatief Ondernemerschap
Provincie Gelderland en Radboudumc stimuleren innovatief ondernemerschap. Hiervoor investeren zij onder meer in het valorisatieprogramma Briskr en de Rockstart Accelerator Digital Health. Rockstart maakt startup bedrijven in E-Health in 150 dagen ’investor ready’. Briskr begeleidt innovatieve zorgondernemers door kennis uit wetenschap en bedrijfsleven te bundelen. Voor het versneld testen en valideren van zorgproducten worden proeftuinen opgezet. Waar nodig zijn Radboudumc en provincie Gelderland bereid als launching customer op te treden, waarbij ze zowel klant als afnemer worden.

De operatiekamer van de toekomst
Een goed voorbeeld is de proeftuin voor operatiekamers. De MITeC operatiekamers van Radboudumc behoren tot de meest innovatieve operatiekamers van Nederland. Om voorop te blijven lopen stelt het MITec haar faciliteiten ter beschikking voor mkb-bedrijven. Met steun van de provincie kunnen zij hier hun technologie testen en krijgen zij begeleiding om hun innovaties te verbeteren om de marktkansen te vergroten. 

Open innovatie en campussen
Voor de vestiging van startups willen de partijen de ontwikkeling van Novio Tech Campus en Radboudumc Campus versterken als broedplaats van zorginnovaties en als kweekvijver voor talent. Meer dan 1000 talenten in 80 bedrijven werken hier dagelijks aan zorgproducten in een open innovatiesysteem waarin kennis wordt gedeeld. Voor ondernemers en onderzoekers wordt gewerkt aan een regionale databank waarin de beschikbare testfaciliteiten en -apparatuur in de regio inzichtelijk worden gemaakt. 

TopFit in Oost-Nederland
Zorginnovatie kost geld. Provincie Gelderland en Radboudumc willen kansrijke zorgondernemers in elke levensfase toegang bieden tot expertise en middelen. Hiervoor wordt een samenhangend aanbod aan ondersteunings- en investeringsprogramma’s opgezet. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de ontwikkeling van het TopFit programma in Oost Nederland, dat is gericht op het voorkomen van ziektes en maximale kwaliteit van leven voor ongeneeslijk zieken. 

Nieuwe Bruggen slaan
Gedeputeerde Michiel Scheffer is enthousiast: “Door samen te werken willen we een brug slaan tussen bedrijven en de wetenschap. Door meer medische kennis om te zetten in producten zorgen we voor groei en banen in de regio.’ Leon van Halder, voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc: “Wij willen het meest persoonsgerichte en innovatieve umc zijn, met een internationale uitstraling. De bundeling van innovatieve krachten met de provincie Gelderland past uitstekend bij dat streven.” 

Health Valley Event 2018
Donderdag 15 maart opent gedeputeerde Michiel Scheffer het tiende Health Valley Event in het CineMec in Nijmegen. Op deze jubileumeditie draait het om mensen die het verschil maken voor de gezondheidszorg. Of dat nu artsen, verpleegkundigen, ondernemers of wetenschappers zijn. Allemaal bezig met innovatie om op hun eigen manier voor patiënten het verschil maken. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de Nationale Zorginnovatie Prijs voor de meest innovatieve zorgondernemer.


Terug naar het overzicht

Health Valley Partners