Home Actueel Groen licht voor acht 'Grote R&D samenwerkingsprojecten'

11 mei 2017

Groen licht voor acht 'Grote R&D samenwerkingsprojecten'

Van een robot die patiënten ondersteunt bij het opnieuw leren lopen, de bestrijding van tropische ziekten tot duurzaam tuinmeubilair.

Deze en 37 andere voorstellen voor ‘Grote R&D samenwerkings-projecten’ zijn tussen 1 september en 15 november 2016 ingediend bij OP Oost.  Acht projectvoorstellen zijn tot nu toe goedgekeurd. Zij kunnen van start met een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Inclusief de eigen bijdrage van ruim 30 deelnemende bedrijven gaat het om een investering van ruim € 18 miljoen in de economie van Oost Nederland. De Europese Unie, het Rijk en de provincies Overijsel en Gelderland stellen hierbij ruim € 8,5 miljoen beschikbaar.

Tropische infectieziekten bestrijden

Het project Tropinhi speelt in op de vraag naar nieuwe geneesmiddelen, die tropische infectieziekten (Malaria, Dengue en Zika) bestrijden maar ook de verdere verspreiding ervan tegengaan. Wereldwijd lijden meer dan 500 miljoen mensen aan dergelijke ziekten. Met een geavanceerd testsysteem worden stoffen doorgelicht en doorontwikkeld tot (voorlopers van) medicijnen. Het project wordt uitgevoerd door het consortium Radboud Universiteit en Radboudumc (Nijmegen, Gelderland), Protinhi B.V. (Gemonde, Noord-Brabant) en TropIQ Health Sciences B.V. (Nijmegen, Gelderland). De totale kosten bedragen ruim € 3,7 miljoen, het totale subsidiebedrag bijna € 1,5 miljoen.

Een overzicht van de goedgekeurde projecten vindt u hier:
Toegekende aanvragen Grote R&D Samenwerkingsprojecten 28 maart 2017

OP Oost 2014-2020

Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Het EFRO subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 ondersteunt innovatieve ondernemers in de sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd.
Meer informatie over de openstellingen vindt u onder: regelingen 2017


Terug naar het overzicht

Auteur:
OP Oost
OP Oost

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners