Home Actueel Ideeengenerator beloont onderzoek naar immuuntherapie en locked in syndroom

16 juli 2019

Ideeengenerator beloont onderzoek naar immuuntherapie en locked in syndroom

Martin Dresler en Paul de Jonge van het Radboudumc hebben ieder 50.000 euro ontvangen van de Ideeëngenerator; het programma van de Nationale Wetenschapsagenda. In totaal werden er 37 projecten gehonoreerd, die een mogelijke impact hebben op de maatschappij. Daarbij zitten ook twee projecten van de HAN.

Risicovol en kleinschalig

Prille en vernieuwende onderzoeksideeën zijn vaak risicovol; er is een kans dat het project niet de verwachte uitkomsten oplevert. Daarom is dit type onderzoek is vaak lastig gefinancierd te krijgen. De ideeëngenerator biedt deze een onderzoekideeën een kans. De projectvoorstellen werden beoordeeld op maatschappelijke vraag en impact; risico en creativiteit van het idee; en projectopzet.
Met de toegekende financiering van 50.000 euro gaan de onderzoekers samen met uiteenlopende partijen uit de samenleving één jaar aan de slag om hun idee op kleine schaal verder te ontwikkelen. Dit geeft wellicht direct resultaat, maar kan ook leiden tot een uitgebreider onderzoeksvoorstel of de conclusie dat het idee geen kans van slagen heeft.
 

De projecten:

Lucid dreaming as a model for EEG-based communication in locked-in syndrome
Martin Dresler
Bij verlamde personen is het moeilijk te bepalen of zij nog bewustzijn hebben. Om hierachter te komen, kan een patiënt leren een computer te besturen met zijn/haar hersenactiviteit. Onderzocht wordt of lucide dromers in staat zijn om zo’n Brain Computer Interface (BCI) te controleren. Toekomstige studies kunnen dan gebruik maken van deze meer toegankelijke groep proefpersonen.
Zie ook: www.radboudumc.nl/nieuws/2019/lucide-dromen-dagdromen-en-mindfulness
 
Off-the-shelf umbilical cord blood derived natural killer cells for cancer immunotherapy
Paul de Jonge 
Natural killer celtherapie is een interessante, relatief nieuwe vorm van immuuntherapie met weinig bijwerkingen. Doordat deze therapie is gepersonaliseerd en de celkweek veel tijd vergt, is deze duur en moeilijk planbaar. Het doel van dit project is het maken van grote hoeveelheden ingevroren cellen voor directe toediening en tegen sterk gereduceerde kosten.
 
The new scholastic landscape: Ambient technology to support people with autism
M. Mohammadi (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
De huidige fysieke ruimte van een school is statisch en daardoor niet geschikt voor passend onderwijs. Integratie van ambient technology maakt het mogelijk om een sensitieve en dynamische omgeving te creëren. In dit project wordt onderzocht hoe een school met ambient technology meerwaarde kan bieden voor kinderen met autisme.
 
Straight Walking Again: Continuous Sensory Rehabilitation through Real-Time Feedforward
T.A.M. Theunissen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
Voor CVA-patiënten is continu trainen essentieel voor het terugwinnen van verloren functionaliteit. Om de uitstekende faciliteiten van de revalidatiekliniek uit te breiden naar het dagelijkse leven, stellen de onderzoekers een oplossing voor middels sensorische feed-forward. Patiënten kunnen die al in de kliniek gebruiken en vervolgens inzetten in de leef- en werkomgeving.

Ideeëngenerator

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage aan de kennismaatschappij van morgen te leveren, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Met de Ideeëngenerator wil de NWA onderzoek bevorderen met potentieel hoge maatschappelijk impact en ruimte bieden voor kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Het programma moedigt creatieve, out-of-the-box denkers aan creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die wetenschap en samenleving met elkaar verbinden.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Pieter Lomans
Radboudumc

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners