Home Actueel Met zorginnovaties gezondheidsverschillen verkleinen

13 februari 2019

Met zorginnovaties gezondheidsverschillen verkleinen

Programmamanagers zwaartepunt Health Miranda Laurant en Lisbeth Verharen

Iedereen heeft hetzelfde recht op goede gezondheid. Dat klinkt vanzelfsprekend maar is het niet. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zet in op het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaal-economische status. Dat kan de hogeschool niet alleen. “We willen tijdens het Health Valley Event partijen inspireren om hetzelfde te doen. En om samen op te trekken.”

Zes jaar korter leven en je vijftien jaar lang minder gezond voelen. Dit geldt voor een derde van de Nederlanders. De gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en mensen met een hoge sociaal-economische status (SES) zijn groot. En onacceptabel in een welvarend land als Nederland, stellen dr. Miranda Laurant en dr. Lisbeth Verharen, programmamanagers van het zwaartepunt Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). “Iedereen heeft hetzelfde recht op de mogelijkheden tot gezondheid, op dezelfde mogelijkheden van herstel bij ziekte en dezelfde zorg bij chronische aandoeningen of beperking. Ook mensen die in armoede leven, laaggeletterd en/of migrant zijn. Want over die groepen hebben we het bij mensen lage SES. In deze groep zitten bijvoorbeeld ook veel ouderen.”


Maatschappelijk probleem

Het verschil in gezondheid is een groot maatschappelijk probleem. En vraagt om multidisciplinaire oplossingen. Reden voor de HAN om Health als ‘zwaartepunt’ te benoemen. “Binnen onze hogeschool gebeurt heel veel rondom gezondheid en de gezondheidszorg. Er zit veel ervaring en expertise. We leiden toekomstige professionals op, we doen onderzoek, ontwikkelen nieuwe producten, kennis en diensten en dragen bij aan innovaties. Dat doen we vanuit alle disciplines: welzijn, zorg, techniek, educatie en economie. Met Health als zwaartepunt hebben we nu bij alles wat we doen specifiek aandacht voor het verkleinen van gezondheidsverschillen”, vertellen beide programmamanagers.


Eerste stap is bewustwording

Bewustwording is een eerste stap. “Zijn we nou met onze inzet de verschillen aan het verkleinen of onbedoeld aan het vergroten?”, vervolgen Lisbeth en Miranda. Een voorbeeld. “De hogeschool heeft een tool ontwikkeld voor familieleden van patiënten die op de intensive care van een ziekenhuis verblijven. Familieleden geven daarmee aan of en hoe ze willen bijdragen aan de basiszorg van de patiënt. Ze doen zo in het ziekenhuis zorgervaring op. Dat komt de patiënt later thuis weer ten goede. De tool houdt niet specifiek rekening met laaggeletterden en migranten. Met als gevolg dat zij minder snel zorgervaring opdoen. Zo vergroten we dus onbedoeld de gezondheidsverschillen. Vandaar dat de tool nu doorontwikkeld wordt.”  


Inclusiviteit staat voorop

Inclusiviteit staat dus voorop. Ook bij het ontwikkelen van medische- en onderzoeksapparatuur en technische oplossingen. Zo heeft de faculteit techniek een wegwerpcassette voor microscopisch onderzoek ontwikkeld die je met open source 3D kunt printen. Zo wordt dat onderzoek ook voor mensen in ontwikkelingslanden toegankelijk.


Andere partijen inspireren

De hogeschool staat niet alleen in haar focus om de gezondheidsverschillen te verkleinen. Zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven, gemeenten en andere overheden delen de urgentie van beide programmamanagers. Is het resultaat straks meetbaar? “De HAN is een grote speler. We hebben veel impact via al die toekomstige professionals die we opleiden. Met ons onderwijs rusten we onze studenten toe om later het verschil te maken. Je kunt het straks ook zien aan de innovaties die we ontwikkelen. We hopen dat we nog meer partijen inspireren om mee te doen en met ons op te trekken. Bijvoorbeeld door tijdens het Health Valley Event met ze in contact te komen. Want alleen krijgen we de gezondheidsverschillen niet kleiner.” 

Meer weten over hoe de HAN inzet op het verkleinen van gezondheidsverschillen? En over zes concrete projecten met andere partijen die daaraan bijdragen? Kom op 14 maart naar het Health Valley Event en volg de sessie HAN: Sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen (zaal 4, 14.25 - 15.05 uur).

HVE19_bannerwebsite.jpgHAN_programmamanagers.jpg


 


Terug naar het overzicht

Auteur:
Bob Gaster
Tekstschrijvers.nl i.o.v. Health Valley Netherlands


Tags

Health Valley Partners