Home Actueel Santeon-ziekenhuizen sluiten meerjarencontract met drie verzekeraars

10 januari 2017

Santeon-ziekenhuizen sluiten meerjarencontract met drie verzekeraars

De Santeon-ziekenhuizen hebben een driejarig contract afgesloten met de zorgverzekeraars CZ, Menzis en Multizorg over borstkankerzorg. De ziekenhuizen mogen groeien als ze erin slagen om de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg te verbeteren.

Het is voor het eerst in Nederland dat een groep ziekenhuizen samen meerjarenafspraken maken met verschillende zorgverzekeraars. Het initiatief voor de contracten lag bij de Santeon-ziekenhuizen. Dat is een groep van zes grote topklinische ziekenhuizen, verspreid over heel Nederland en goed voor 13 procent van de totale ziekenhuiszorg. Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, aspirant-lid van Santeon, doet nog niet mee aan het contract, waarmee een bedrag van 20 miljoen euro is gemoeid. Overigens is met elke verzekeraar een apart contract afgesproken. Jaarlijks behandelen de ziekenhuizen samen bijna 2000 nieuwe patiënten met borstkanker.

Value based healthcare
Santeon ziet het meerjarencontract als een beloning voor de manier waarop de ziekenhuizen samen continu werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg, volgens de methode van value based healthcare. ‘Kwaliteitsontwikkeling vormt de kern van deze afspraken’, zegt Geranne Engwirda, lid raad van bestuur Catharina Ziekenhuis en portefeuillehouder verkoop van Santeon. ‘Als ziekenhuizen zijn we transparant over onze kwaliteit en stimuleren we elkaar om de zorg steeds beter te maken. We vergelijken de resultaten en analyseren de werkprocessen. Medisch specialisten en patiënten spelen daarbij een belangrijke rol. Zij bespreken samen de uitkomsten van zorg. De ziekenhuizen delen al die informatie. We hebben een vaste prijs voor behandelingen afgesproken. Voor sommige ziekenhuizen is dat gunstig, voor andere niet. Maar het financiële belang is voor ons ondergeschikt. Kwaliteitsverbetering staat voorop.’

Financiële rust
‘We gunnen de ziekenhuizen financiële rust door de zekerheid van een vaste prijs’, zegt Joël Gijzen, directeur Zorg bij CZ. ‘Dan zijn we af van de jaarlijkse contractonderhandelingen. Die gaan vooral over geld en een onsje meer of minder van dit of dat.’ ‘We doorbreken de rituele jaarlijkse dans van contractonderhandelingen’, beaamt Joris van Eijck, directeur Zorg van Menzis, die met circa 8 miljoen euro het grootste contract heeft met de Santeon-ziekenhuizen. ‘De ziekenhuizen krijgen de kans om de zorg elke dag een stapje beter te maken.’

Geen gedoe over budgetplafonds
De financiële kaders in de drie meerjarencontracten zijn niet heilig. Als de ziekenhuizen meer patiënten trekken dan verwacht, dan betalen de verzekeraars deze meerzorg gewoon. Geen gedoe dus over budgetplafonds. Sterker nog, als de ziekenhuizen kunnen aantonen dat de kwaliteit van zorg verbetert en ze doelmatiger werken, dan mogen ze meer patiënten behandelen. Gijzen: ‘We willen concurrentie op kwaliteit tussen ziekenhuizen bevorderen. De uitdaging voor de Santeon-ziekenhuizen is om dit allemaal goed te organiseren. Wat ons aanspreekt is dat het niveau van het best presterende ziekenhuis in de benchmark leidend is voor de andere ziekenhuizen. Als het dan een jaar wat minder gaat in een bepaald ziekenhuis, moeten ze elkaar de hand vasthouden.’

Key performance indicators
In de meerjarencontracten zijn afspraken gemaakt over onder meer prestaties op het gebied van klantbeleving, wachttijden, medische kwaliteit en doelmatigheid. Die zijn via zogeheten key performance indicators (KPI) op technisch niveau uitgewerkt. Bij klantbeleving wordt patiënten gevraagd of zij het ziekenhuis zouden aanraden aan anderen. Het percentage dat dit doet is een KPI. Doelmatigheid is bijvoorbeeld verwerkt in het percentage borstsparende operaties waarvoor geen klinische opname nodig is. Voor de patiënt betekent dit betere kwaliteit, voor het ziekenhuis minder kosten en voor de verzekeraar minder schadelast.

Volledige openheid over kwaliteit
De ziekenhuizen geven de verzekeraars volledige openheid over de kwaliteitsverbeteringen. Dat is niet vrijblijvend. Jaarlijks worden de afspraken geëvalueerd. ‘Als ziekenhuizen de afgesproken kwaliteitsverbeteringen niet halen, dan is er met ons geen contract meer en gaan we terug naar de oude situatie van jaarlijkse contractonderhandelingen’, zegt Gijzen. Maar de directeur zorg van CZ stelt de ziekenhuizen ook gerust. ‘De afspraken zijn gemaakt op basis van vertrouwen. Het is een partnership. Als de resultaten in een jaar bij een ziekenhuis tegenvallen, stoppen we niet van vandaag op morgen met de zorginkoop.’

Nog meer meerjarencontracten
De afspraken over borstkankerzorg vormen het begin van nog veel meer meerjarencontracten. Als het aan Santeon ligt, komen er soortgelijke overeenkomsten voor prostaatkanker, heupartrose, CVA en longkanker. Wie weet doen in 2018 ook VGZ en Zilveren Kruis mee. Zij hebben aangegeven opnieuw te willen praten. Beide verzekeraars hebben een eigen strategie voor meerjarencontracten. Volgens Jan-Luuk, directeur kwaliteit en innovatie van VGZ, zijn de meerjarencontracten van VGZ zo specifiek dat die niet te combineren zijn met andere meerjarencontracten. Toch ziet Engwirda, die in het Catharina Ziekenhuis te maken heeft met VGZ als grootste verzekeraar, wel mogelijkheden. ‘De contracten die VGZ afsluit gaan ook over het verbeteren van kwaliteit en het bevorderen van zinnige zorg. Onze best practices willen we met alle ziekenhuizen delen.’

Msb’s niet betrokken
De medisch-specialistisch bedrijven (msb’s) van de ziekenhuizen hebben niet als onderhandelingspartij aan tafel gezeten bij de onderhandelingen. Medisch specialisten zijn wel op allerlei manieren betrokken geweest. Gijzen kan zich niet voorstellen dat de msb’s dwars zullen gaan liggen. ‘De specialisten hebben zekerheid over hun inkomen en kunnen zich helemaal richten op kwaliteitsverbetering. Daar worden de dokters niet slechter van.’

Multizorg
Voor Multizorg, de inkoopcombinatie van ONVZ, Eno, a.s.r. en Zorg en Zekerheid, vormt de kern van het contract dat kwaliteit én doelmatigheid van zorg beloond worden. ‘Dit contract het resultaat is van een goede en effectieve samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars’, zegt Wynand Crommelin, directeur Multizorg. ‘Het is dus niet meer schuiven met budgetpotjes maar echt een andere manier van financieren. De meerjarencontractering is wat mij betreft secundair.’

Santeon
De zes Santeon-ziekenhuizen zijn het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het OLVG in Amsterdam, het Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Menzis is nauw betrokken bij het Value Based Healthcare-programma van Santeon.

In het aprilnummer van Zorgvisie verschijnt een special over Value Based Healthcare, met onder meer een bijdrage over Santeon.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Bart Kiers
ZorgVisie

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners