Home Actueel UMC’s ambiëren leidende rol bij ontwikkeling machine learning

26 december 2018

UMC’s ambiëren leidende rol bij ontwikkeling machine learning

De universitaire medische centra (umc’s) zien een leidende rol voor zichzelf weggelegd bij het ontwikkelen van machine learning. Toepassing van deze vorm van artificial intelligence zal een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van zorgprocessen en -uitkomsten, zo verwachten de umc’s.

Deze ambitie staat geformuleerd in het Visiedocument e-health dat branchevereniging NFU onlangs aan minister Bruins overhandigde. De NFU verwacht dat Machine Learning (ML) in de toekomst de zorgverlener ondersteunt in het kiezen van de best passende zorg toegesneden op de individuele patiënt. “De umc’s willen een leidende rol vervullen in deze beweging en zullen intensief de samenwerking opzoeken met technologiebedrijven en technologische kennisinstellingen”, aldus de NFU. De NFU denkt hierbij in het bijzonder aan het ontwerp en de implementatie van computerondersteunde beslismodellen in de zorg.

Toekomstbestendig

Uit het visiedocument komt tevens naar dat de UMC’s zich opmaken om digitale zorg breder te implementeren in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. De universitaire medische centra zien voor zichzelf een voortrekkersrol weggelegd op het terrein van innovatie en het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg. De doorontwikkeling van digitale zorg past naadloos in dit streven, want –zo denken de umc’s- het ziekenhuisbed van de toekomst staat bij de patiënt thuis. Dit betekent dat zorg op afstand –mits gepast, veilig en kwalitatief verantwoord- het uitgangspunt wordt.

Om één en ander praktisch en financieel te ondersteunen werd in 2014 het Citrienfonds opgezet. De eerste programmaronde richtte zich vooral op het ontwikkelen van ‘evidence-based e-health’. De tweede ronde, die komend jaar van start gaat, zal zich vooral richten op verdere implementatie en opschaling van bewezen e-health-oplossingen.

Uitgangspunten

Om deze stap succesvol te maken heeft de NFU de gemeenschappelijke kijk op e-health vastgelegd in een visiedocument. De ruggengraat wordt gevormd door drie uitgangspunten. Allereerst moet e-health gericht zijn op het vergroten van de regie van de patiënt; e-health moet de zorg patiëntgerichter maken en zorgprocessen worden efficiënter ingericht. Daarnaast krijgt e-health in het onderwijs voor studenten en zorgprofessionals een belangrijke, vaste plek, zowel in het reguliere curriculum als in de bij- en nascholing. Ook zullen alle e-health toepassingen worden ontworpen aan de hand van én ondersteund en bewaakt worden door wetenschappelijk onderzoek. Implementatie wordt gemonitord om opschaling te borgen, zo belooft de NFU. Bovendien maken eindgebruikers structureel deel uit van de ontwerp- en evaluatiefase.

Concrete doelen

Hoewel de NFU het visiedocument aanmerkt als "een handreiking" staan er naast de algemene uitgangspunten voor 2020 enkele stevige concrete doelen in. Zo moeten alle umc’s over twee jaar een vergelijkbaar beleid voeren met betrekking tot het vrijgeven van resultaten en beschikbare functionaliteiten van het elektronisch patiëntportaal. De patiënt of diens gemachtigde moet daarnaast gezondheidsgegevens uit het elektronische patiëntportaal kunnen downloaden en met andere zorgaanbieders volgens de MedMij standaarden uitwisselen.

Direct zichtbaar

Ook komen testresultaten, beeldvormende diagnostiek, brieven en andere informatie, wanneer beschikbaar, direct zichtbaar in het elektronisch patiëntportaal. Bovendien moet het voor de patiënt of diens gemachtigde mogelijk zijn om via het elektronisch portaal contact op te nemen met de hoofdbehandelaar. Tevens moet de patiënt of diens gemachtigde over twee jaar zelf digitaal informatie aan het elektronische patiënt dossier kunnen toevoegen.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Philip van de Poel
Skipr

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners