Home Actueel VGZ en St Jansdal hand in hand voor zinnige zorg

21 oktober 2017

VGZ en St Jansdal hand in hand voor zinnige zorg

Zorgverzekeraar VGZ en Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk hebben een meerjarencontract gesloten. Het contract is getekend voor drie jaar. Om het ziekenhuis de ruimte te geven en zoveel mogelijk te faciliteren bij de innovaties is een driejarige overeenkomst gesloten voor alle merken van VGZ, waaronder Univé en IZZ. Het St Jansdal en VGZ hebben afspraken gemaakt om de komende tijd te gaan werken aan zinnige zorg: betere zorg voor patiënten, tegen lagere kosten. Zorginkoper Bart Kokee van VGZ: ‘Het St Jansdal is de goede weg van innovaties ingeslagen. Wij willen het ziekenhuis graag helpen bij het realiseren van hun strategie.’

St Jansdal zet in op het ontwikkelen van initiatieven die leiden tot lagere zorgkosten en de regie maximaal bij de patiënt leggen. Eén van die initiatieven is gericht op patiënten die met een bloeddrukmeter en app thuis hun voeding- en drankinname monitoren en online doorgeven aan de internist-nefroloog. De resultaten bespreken zij via een e-consult. Hierdoor hoeven de patiënten niet regelmatig naar het ziekenhuis te komen en is geen zorgprofessional nodig om de bloeddruk te meten.

Patiënten zijn enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling. ‘Dit is de toekomst. Op afstand metingen doen waarbij de arts jou kan monitoren. Dat monitoren geeft een veilig gevoel. Internist-nefroloog Kwok Wai Mui kan mijn medicatie indien nodig aanpassen en via het patiëntenportaal MijnStJansdal word ik daarvan op de hoogte gehouden. Wij zijn zeer content met deze pilot,’ aldus Meet en Paul Gerretsen die ‘s zomers in hun vakantiehuisje in Garderen wonen. In de winter verruilen zij de Veluwe voor hun appartement in Den Haag. Dankzij de digitale technologie maakt het voor deze metingen niet uit waar zij verblijven. Het enige wat zij nodig hebben naast het meetapparatuur is een internetverbinding.

Zekerheid voor verzekerden

In oktober 2016 is St Jansdal overgegaan op een nieuw elektronisch patiëntendossier. Om hiervan maximaal gebruik te maken kent St Jansdal zogenaamde digitale dokters. Deze groep is bezig met het verkennen en gebruiken van nieuwe e-health mogelijkheden. Hierbij raakt de patiënt meer betrokken bij het zorgproces, wordt de zorgprofessional werkinhoudelijk ontlast en wordt de kwaliteit van zorg positief beïnvloed. Financieel Directeur St Jansdal Arend Jan Poelarends: ‘De driejarige afspraak met VGZ helpt ons om deze veranderingen goed en beheerst uit te kunnen voeren. Het geeft de komende jaren zowel voor de verzekerden van VGZ en ook Univé als voor het ziekenhuis de zekerheid dat er zorg verleend en ontvangen kan worden.’

Ook werkt het ziekenhuis zeer nauw samen met zorgaanbieders in de eerste lijn. Onder eerstelijnszorg valt onder andere fysiotherapie en kraamzorg. Huisartsenzorg is de belangrijkste poot van eerstelijnszorg. In toenemende mate wordt zorg aan de huisartsen overgedragen en wordt zo geprobeerd de zorg zo dichtbij mogelijk bij patiënten te organiseren.

Ruimte voor zinnige zorg-innovaties

VGZ wil, met het sluiten van het contract, ruimte geven voor de zinnige zorginnovaties. Kokee: ‘We willen in die drie jaar intensief gaan samenwerken. VGZ en het St Jansdal gaan hand in hand om zoveel mogelijk innovaties te ontwikkelen en daarmee betere zorg voor patiënten te creëren.’ Poelarends vult aan: ‘Wij zien deze mooie afspraak als een steun in de rug van een voor ons belangrijke zorgverzekeraar. Het helpt ons om het beste te doen voor de patiënten in de regio.’


Terug naar het overzicht

Auteur:
Ziekenhuis St Jansdal
Ziekenhuis St Jansdal

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners