Chris Doomernik aan het woord
Home Actueel BLOG: Waar staan we nu op het gebied van eHealth?

02 maart 2017

BLOG: Waar staan we nu op het gebied van eHealth?

Waar staan we nu op het gebied van eHealth? 

"eHealth slaat een generatie over”

 
Wij maken het verschil in Life Sciences en Health. En ‘wij’, dat zijn mijn Health Valley-collega’s en ik én onze partners. Die allemaal deel uitmaken van de community die we vandaag lanceren.
 
We zullen vanaf deze plek regelmatig met iedereen communiceren en discussiëren, samen ideeën opdoen, ervaringen uitwisselen, elkaar verder helpen en innovaties een podium geven.
Om jou, beste lezer, een indruk te geven van ‘wij’, stel ik graag onze partners aan je voor. De eerste twee aan de hand van een thema dat een van de speerpunten is van Health Valley: eHealth.
 
Health Valley
Maar laat ik vooraan beginnen. Journalisten stellen mij geregeld de vraag waar we nu staan. Mijn antwoord: Health Valley bevindt zich in de ontdekkingsfase. In de goede zin van het woord dan wel; steeds meer partijen weten ons te vinden, een toenemend aantal zusterorganisaties zoekt toenadering en samenwerking. En de sector Life Sciences & Health groeit en innoveert en is enorm dynamisch. Nu is het zaak om onze partners te helpen hun innovaties goed te laten aansluiten op de behoeften van gebruikers in de zorgmarkt. Want een product zonder afzetmarkt of concrete toepassing is in onze ogen geen innovatie. En dan wordt de patiënt er dus niet beter van. Een kort, helder antwoord, hoop ik.
 
Ik was dan ook van plan onze partners Rockstart en REshape te introduceren door hen dezelfde vraag - ‘Waar staan we nu?’ - te laten beantwoorden. Maar misschien moet ik die insteek vanwege de lengterestricties van een artikel heroverwegen… Casper Smeets, Program Director Digital Health bij startup accellerator Rockstart, antwoordde namelijk met een tegenvraag: “Hoe lang heb je?”
 
Waar staat Rockstart?
En toen stak hij van wal. Over de vele startups die Rockstart sinds de oprichting in 2012 al geholpen heeft in de sectoren Web & Mobile, Digital Health en Smart Energy. Over de deals die Rockstart heeft weten te regelen voor haar deelnemers, met een gezamenlijke waarde van 600.000 euro. Over het feit dat de deelnemers tussen 2012 en 2016 gemiddeld 75 procent van hun behoeften gefinancierd hebben gekregen, dat er in totaal al zo’n 43 miljoen euro aan investeringen is opgehaald, en dat inmiddels 88 startups ‘hun diploma gehaald hebben’ en de wijde wereld zijn ingetrokken.
 
“En waar we nu staan op het gebied van eHealth?”, herhaalde hij de vraag van inmiddels een tijdje geleden: “We hebben de eerste stappen gezet op weg naar een enorme cultuuromslag.” Qua techniek is eHealth is niets nieuws en het begrip IoT is alom bekend. Maar qua beleving blijkt eHealth echt een beweging vanuit het volk te zijn. De missie van Rockstart is dan ook mensen met een goed idee om de gezondheidszorg te verbeteren te helpen dat idee te verwezenlijken. En die ideeën kunnen heel klein en eenvoudig zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Fuelling, een app waarmee HR-managers hun medewerkers beloningen kunnen toekennen voor fysieke inspanning. Of iets bewerkelijker qua productie, zoals zorgrobot Tessa, die mensen met dementie aan hun taken en afspraken herinnert en ze verrast met aangename muziek. Maar de essentie is volgens Rockstart dat de ideeën geboren worden in de praktijk. Bij mensen die de zorg verbeteren doordat ze de nieuwe of bestaande techniek slim toepassen in het nog te traditionele zorglandschap en het openbare leven.
 
En dat ‘traditionele zorglandschap en openbare leven’ blijkt het haakje te zijn voor onze andere partner die ik graag wil introduceren: het Radboudumc REshape Center. Met als kopstuk Lucien Engelen. Die qua welbespraaktheid en enthousiasme Smeets naar de kroon steekt.
 
Ook Engelen krijgt de ‘korte vraag met het vermoedelijk lange antwoord’ voorgelegd en gaat verder waar Rockstart stopte. “Waar we nu staan volgens REshape, is dat eHealth technisch gezien inderdaad al enorm ver is. Er is al een grote hoeveelheid apparaten en toepassingen geproduceerd die moeiteloos de vereiste technische en medische certificeringen behalen. Maar de markt, en met name de patiënt, wordt nog niet goed bereikt.” En dat ligt vooral aan de professionals, beweert Engelen.
 
“Casper zegt terecht dat eHealth-initiatieven doorgaans beginnen ‘bij het volk’, maar ik constateer tot mijn spijt dat eHealth niet goed landt bij de rest van dat volk, dus het gedeelte dat niet zelf oplossingen ontwikkelt.” Op de vraag wie er wel eens Skype of FaceTime gebruikt, krijgt Engelen tijdens presentaties doorgaans ruim de helft van de handen in de lucht. Op de vraag wie zijn dokter via deze kanalen spreekt, blijft het stil. Hier is dus nog een psychologisch drempeltje te nemen. Aan de techniek ligt het immers niet, die staat ter beschikking. Het ligt evenmin aan de kosten, zeker nu iedereen voor een habbekrats 24/7 online kan zijn. Het zit echt in de hoofden van de zorgverleners. Die bewustwording creëren voor deze mindset, waarin patiënten er zelf om gaan vragen, daar ligt op dit moment de grote uitdaging voor REshape, evenals in het borgen in de opleiding voor nieuwe professionals.
 
Dat neemt niet weg dat Engelen en REshape de technische kant van eHealth de vereiste aandacht blijven geven. Het Radboud Universitair Medisch Centrum, waarvan REshape een integrale afdeling is, is een geweldige proeftuin voor eHealth. Engelen heeft met zijn team intrek genomen in een paar oude operatiekamers en een voormalige Intensive care.  Hier zitten ontwikkelaars, zorgprofessionals en patiënten immers in positieve zin op elkaars lip.  “Wat is nu nog mooier dan een plek met een dergelijke historie een nieuwe bestemming te geven in de vernieuwing van de zorg ? zegt Engelen piëteitsvol.
 
“Dus waar staan we nu? Als sector zijn we het eHealth-boek op dit moment aan het schrijven”, zegt Engelen. “We ontdekken gaandeweg nieuwe verhaallijnen, en verwijderen verouderde of overbodige passages. Bewijsvoering over het al dan niet effectief zijn staat – na een lange aanloop – voor de deur en digitale diensten worden ook in toenemende mate gefinancierd. In ons boek werken we naar een open einde toe.”
 
Engelen, die als geen ander kan inschatten hoe dat open einde vormgegeven kan worden, poneert namelijk geregeld de stelling dat we eigenlijk niets te hoeven doen om uit te komen bij de echte ‘360-graden eHealth’ zoals hij die voor ogen heeft. En die bewering baseert hij onder andere op de impact die cultuurvernieuwers als Apple, Facebook en Google hebben gehad. In de slipstream van de denkers achter deze bedrijven zijn hele sectoren overhoop gehaald en compleet opnieuw ingericht. Denk aan de reissector met zijn booking.com, de taxibranche met Uber, of de bank- en de retail-sector met hun online dienstverlening en hun e-commerce.
 
Een aanvullende vraag dan: “Waar gaan we naartoe?” Ook daar heeft Engelen uiteraard zijn ideeën over. Hij constateert dat de eHealth zoals die bedoeld is deels stokt bij de zorgprofessional, zoals hij eerder aangaf, en deels vreemd genoeg bij de implementerende partijen. Veel toepassingen worden nog ‘aan de buitenkant eraan geplakt’, zoals hij het formuleert. Met proprietary interfaces, met aparte – want niet eerder besproken – tarieven, enzovoort. Terwijl eHealth gewoon digitale zorg is. Weliswaar in een nieuwe verschijningsvorm, via een touchscreen en een tablet, maar de glucosewaarde wordt nog steeds gewoon gemeten en de specialist nog steeds live geraadpleegd.
 
Dus we gaan wel naar ‘360-graden eHealth’, maar houd er maar rekening mee dat dat nog een generatie duurt. De huidige generatie gebruikers is nog geen ‘native’ te noemen. De hoop is dan ook gevestigd op de kinderen die nu op school zitten en met de nieuwe technieken opgroeien. Er komt een tijd dat IoT voor iedereen vanzelfsprekend is en dat de patiënt, die 24/7 connected is en wiens gezondheidswaarden continu gemeten en verzameld worden, meer data genereert dan de arts. Dat is het tipping point. Dat is het punt waarop ‘ 360-graden eHealth’ een feit is.

Chris Doomernik, directeur Health Valley


Terug naar het overzicht

Auteur:
Chris Doomernik
Health Valley Netherlands

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners