Home Actueel Nieuws uit LS&H sector KPMG: Zorgstelsel in gevaar door onvoldoende inzet technologie

07 maart 2018

KPMG: Zorgstelsel in gevaar door onvoldoende inzet technologie

De Nederlandse zorg kampt met tekorten op de arbeidsmarkt, een toenemende zorgvraag van ouderen en voortdurend stijgende kosten. Daarmee komt de houdbaarheid van het zorgstelsel in gevaar, aldus Anna van Poucke van KPMG. Onvoldoende inzet van data en technologie is een van de belangrijkste oorzaken.
 

Anna van Poucke zegt dit in een toelichting op het rapport Wie doet het met wie in de zorg? van KPMG, dat vandaag verschijnt.

E-health en zorg-ict worden steeds belangrijker, aldus het rapport. Wereldwijd is in 2017 meer dan 8 miljard dollar geïnvesteerd in e-healthbedrijven. Dit gebeurde vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie en data analytics. In Nederland stelt het kabinet tot 2021 een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve start-ups in de gezondheidszorg.

Hoe nu verder?

Maar de inbedding van dit alles verloopt nog moeizaam, zegt Anna van Poucke, sectorleider Health van KPMG. ‘Uit ons onderzoek wordt duidelijk dat ziekenhuizen de afgelopen periode veel geld en energie hebben gestoken in de implementatie van het epd. Nu dat proces op zijn einde loopt, luidt de vraag: hoe nu verder? Hoe zorgen we ervoor dat we beter met andere instellingen gaan communiceren? En niet te vergeten ook met de patiënt? Op die vragen heeft nog lang niet iedereen een antwoord.’

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat er nog veel tijd en geld verloren gaat met de informatie-overdracht tussen zorgaanbieders onderling. ‘Diagnostiek wordt vaak nog in het ziekenhuis gedaan, terwijl het technisch mogelijk is om dit in de eerste lijn of zelfs thuis te doen. Maar kwesties als zorg op afstand, de ontwikkeling van digitale zorgplatforms en toepassing van kunstmatige intelligentie bij beslissingsondersteuning van artsen, staan nog onvoldoende op de agenda.’

Top of mind

Een en ander is ook een kwestie van governance, aldus Anna van Poucke. ‘Zaken als data, ict en e-health moeten top of mind zijn bij de raad van bestuur van zorginstellingen. Hoe je dat precies regelt, is voor elke instelling anders. Je kunt je CIO opnemen in de raad van bestuur, of deze functie er nauw aan liëren. Als maar duidelijk is dat dit alles voor de toekomst van de zorg van cruciaal belang is.’

Schaalgrootte is bij dit alles van cruciaal belang, vervolgt Van Poucke. ‘Zowel wat betreft de in huis aanwezige kennis als de benodigde investeringskracht. Voor kleinere ziekenhuizen is dat lastig op te brengen, om nog maar te zwijgen van zorgorganisaties in de eerste lijn, die de komende jaren ook deze transformatie moeten ondergaan, maar die natuurlijk over nog minder middelen beschikken. De grotere ziekenhuizen hebben wat dit betreft dus een aanzienlijke verantwoordelijkheid. Die kunnen ze ook invullen door kleinere partijen in de regio te ondersteunen bij een gezamenlijk digitaal netwerk.’


Terug naar het overzicht

Auteur:
Bert Bukman
Zorgvisie


Tags

Health Valley Partners

RSS 2.0