Home Actueel Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

03 juli 2019

Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

De zorginkoop voor 2020

De NZa brengt de Wegwijzer bekostiging digitale zorg voor 2020 weer bewust begin juli uit. Net nadat vrijwel alle nieuwe declaratieregels voor de zorg zijn vastgesteld. We willen hiermee zo veel mogelijk aansluiten op het zorginkoopproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren. Lezers kunnen makkelijk naar hun sector bladeren (of navigeren) en zien dat de regels geen sta in de weg zijn voor goede afspraken. Wat niet wil zeggen dat er geen belemmeringen zijn op andere vlakken. Of dat juist een extra stimulans via de regels nodig kan zijn voor het laatste duwtje. We hopen vooral dat het zorginkoopgesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren gaat over hoe de zorg het beste geleverd kan worden in het belang van de patiënt of cliënt. En daarna over hoe de prijsafspraken passend te maken zijn.

Wat is er nieuw voor 2020?

De Wegwijzer voor 2020 is uitgebreid met nieuwe hoofdstukken over preventie en hulpmiddelen. En hoe deze zich verhouden tot de bekostiging van digitale zorg. Gegeven het gedachtegoed van de Juiste zorg op de juiste plek leek het ons een goed idee om juist een hoofdstuk over preventie op te nemen. Voor wat betreft het hoofdstuk over hulpmiddelen speelt dezelfde overweging. Thuiszorgtechnologie als hulpmiddel voor mensen kan helpen bij voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals meer op afstand).

Voor 2020 zijn de aansprekende wijzigingen van de regels te vinden in de sectoren langdurige zorg, wijkverpleging en de medisch-specialistische zorg. Voor de wijkverpleging is de regel voor de aanvullende vergoeding voor thuiszorgtechnologie verruimd en vereenvoudigd. Voor de langdurige zorg gaat precies hetzelfde gebeuren.

De nieuwe regels voor de langdurige zorg inclusief de thuiszorgtechnologie worden op korte termijn vastgesteld. In overleg met het zorgveld worden de regels in beide sectoren in samenhang en integraal aangepast. Missie NZa

De nieuwe prestaties zijn vrijwel gelijkluidend zodat instellingen die zowel actief zijn in de langdurige zorg als wijkverpleging beschikken over vrijwel dezelfde declaratietitels en voorwaarden, om een aanvullende vergoeding af te spreken met zorgkantoren en zorgverzekeraars over de inzet van thuiszorgtechnologie.

In de medisch-specialistische zorg is per 2020 een nieuwe zorgprestatie ingevoerd die de declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt. In de huisartsenzorg is een wijziging ingevoerd voor 2020 die samenhangt met het sectorale subsidieprogramma OPEN voor de digitale informatieuitwisseling. Deelname aan OPEN door huisartsen wordt met een opslag op het inschrijftarief vergoed.

Ook de bijdrage van de Autoriteit Consument en Markt over samenwerken is geactualiseerd en uitgebreid. Als vervolg op onze brief aan het ministerie van VWS ‘e-health en Juiste Zorg op de juiste plek’ van 4 februari 2019 hebben wij de ACM gevraagd het hoofdstuk over samenwerken aan te vullen met de ruimte voor zorgaanbieders om samen te werken bij de inkoop van ICT. Samenwerken in de zorg bij inkoop biedt mogelijkheden om specifieke gebruikerswensen te realiseren die de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg bevorderen.

Bekijk hier de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 (PDF)


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)


Tags

Health Valley Partners