Home Actueel 'Zorg scoort hoog op innovatie'

16 april 2019

'Zorg scoort hoog op innovatie'

Zorgorganisaties beschikken vaak over een formeel innovatiebudget, werken veel met externe partijen samen en hebben een actievere marktbenadering dan bedrijven in andere topsectoren. Dat zorgt ervoor dat de zorg als sector meer innovatiekracht heeft dan bijvoorbeeld de energie, chemie, transport en tuinbouw. Dit blijkt uit de Monitor Innovatiekracht van adviesbureau FWG.

Aan het onderzoek van FWG namen 93 zorgbestuurders deel. De onderzoeksgroep bestond uit zowel grote als kleine, en zowel uit oude als jonge organisaties. Alle branches waren vertegenwoordigd, waarbij de VVT de grootste groep vormde.

Volgens de onderzoeker valt op dat de sociale innovatie in de zorg zeer hoog is ten opzichte van de topsectoren. De zorg scoort ook hoog op marktbenadering, in het aanbieden van nieuwe zorgproducten of -diensten en het inzetten van nieuwe communicatiekanalen om cliënten of patiënten te bereiken.

Ggz scoort het hoogst

Tussen de branches in zorg zien de onderzoeker op de meeste onderdelen geen verschillen. Echter, ten aanzien van investeringen in technologische innovatie (inputs) springt de geestelijke gezondheidszorg (ggz) eruit. Zo antwoordt 100 procent van de ondervraagde ggz-organisaties met ‘ja’ op de vraag of de organisatie formeel innovatiebudget (R&D) heeft, tegenover ongeveer de helft in andere branches.


Zorgbestuurders

Zorgbestuurders zijn gemiddeld wat meer relatiegericht dan inhoudsgericht, stellen de onderzoekers. Zij zijn wat meer gericht op het onbekende (exploratie) en minder op optimalisatie en wat meer gericht op het systeem/organisatieperspectief en minder op het individuele perspectief.

De onderzoekers vonden geen relatie tussen het profiel van de bestuurder en technologische innovatie(rol). Wel zagen ze een relatie tussen het profiel van de bestuurder en de totaalscore op sociale innovatie: hoe meer exploratief de bestuurder is, hoe hoger de score op sociale innovatie. Het profiel van de bestuurder hangt ook samen met een vernieuwingsgerichte marktbenadering. Hoe meer inhoudsgericht de bestuurder is, hoe hoger de score op vernieuwingsgerichte marktbenadering.

Tot slot keken de FWG-onderzoekers naar het profiel van de bestuurder en het belang dat hij of zij hecht aan vernieuwen en innoveren. Daarbij zien we: hoe meer exploratief de bestuurder, hoe belangrijker hij of zij innoveren vindt. En: hoe meer inhoudsgericht de bestuurder, hoe belangrijker hij of zij innoveren vindt.

Greet Prins, bestuursvoorzitter van Philadelphia Zorg: "De resultaten verrassen me, en tegelijkertijd ook weer niet. Iedereen in de zorg heeft een intrinsieke motivatie om de zorg doorlopend te verbeteren voor cliënten. Dat zie ik zelfs als onze plicht."

Hugo de Jonge, minister van VWS, is blij met de uitkomsten: "Goed om te zien dat de nodige innovatiekracht in de zorg aanwezig is. Van die innovatiekracht zullen we het namelijk de komende jaren moeten hebben. Cruciaal om de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek te realiseren."


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
Skipr


Tags

Health Valley Partners