Home Actueel Nieuws uit ons netwerk EDIH BOOST Robotics East Netherlands

18 januari 2021

EDIH BOOST Robotics East Netherlands

In 2019 is een consortium uit Oost-Nederland actief aan de slag met het vormen van European Digital Innovation Hub BOOST Robotics (afgekort EDIH). 
 
 Doel en belang van de EDIH
‘Bedrijven in Oost-Nederland verder helpen in hun digitaliseringsvragen. Dat is het doel van de Oost-Nederlandse aanvraag EDIH Boost Robotics EastNL’. 

Provincie Overijssel en Gelderland hebben, samen met 18 consortiumpartners en 30 netwerkpartners (waaronder BOOST), hier een aanvraag bij RVO voor ingediend. 
RVO was zeer te spreken over de opzet en het voorstel en heeft daarom besloten groen licht te geven om, naast 5 andere Nederlandse EDIH voorstellen, EDIH Boost Robotics EastNL nader uit te werken voor de Europese call die in het eerste kwartaal van 2021 wordt opengesteld. Belangrijkste is dat het voorstel maakbedrijven en bedrijven in de agrofood en health verder helpt in het verwerven van kennis en vaardigheden en vertrouwd te raken met de nieuwe generatie digitaliseringsmogelijkheden en deze toe te passen in de eigen organisatie en producten en diensten. De vraag van bedrijven staat daarin centraal. Zij moeten sneller en nog beter toegang krijgen tot onze field- en skillslabs, testfaciliteiten en financieringsmogelijkheden. Overijssel en Gelderland zijn trots op onze maakbedrijven en zien een mooie toekomst voor agrofood en health. Daar willen we stappen in zetten, want andere Europese landen en de wereld staan evenmin stil.
Op naar de toekomst. En daarvoor gaan we met de partners nu aan de slag met een definitief voorstel voor de Europese commissie.
 
Planning en coördinatie Europese aanvraag 
Fase II van de EDIH-aanvraag is in november gestart, nadat we van RVO hebben vernomen dat de aanvraag van Oost-Nederland door de nationale voorselectie is gekomen. In deze fase wordt het voorstel verder uitgewerkt tot een Europees voorstel, waarbij elk werkpakket verder wordt uitgewerkt onder leiding van een werkpakkettrekker (WP-trekker) binnen het consortium. Zij betrekken de consortiumpartners en netwerkpartners bij hun WP en zijn het aanspreekpunt voor het WP. 
De stuurgroep, gevormd door beide provincies, geeft sturing aan de WP-trekkers en neemt finale besluiten. Technopolis Group ondersteunt en Th!ink East adviseert de stuurgroep. Technopolis voert redactie op aangeleverde stukken, draagt zorg voor de algemene stukken in het voorstel met input van alle betrokkenen, houdt regie over het proposal-document en ondersteunt bij de indiening. 

Meer weten over de EDIH en het verloop schrijf u dan hier in voor de speciale nieuwsbrief! 


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
BOOST smart industry


Tags

Health Valley Partners