Home Actueel Nieuws uit ons netwerk Jouw Omgeving ontvangt MedMij label

06 november 2019

Jouw Omgeving ontvangt MedMij label

Jouw Omgeving heeft het MedMij-label ontvangen! Als één van de koplopers laat Jouw Omgeving hiermee zien techniek en communicatie te ontwikkelen conform de kwalificatie- en acceptatie-eisen van het MedMij-afsprakenstelsel.

MedMij is dé Nederlandse standaard voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruiker en zorgverlener via een persoonlijke gezondheidsomgeving. MedMij maakt spelregels voor deze uitwisseling. Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) en organisaties die het MedMij-label dragen, moeten zich aan deze spelregels houden.

De visie van Jouw Omgeving sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de PGO-ontwikkeling: het bieden van toegankelijke oplossingen waarmee iedereen zelf veilig, plezierig en transparant samenwerkt aan de eigen gezondheid, of die van een ander. Het afsprakenstelsel van MedMij schept de voorwaarden waarmee de visie van Jouw Omgeving realiteit wordt.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
Jouw Omgeving

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners