Home Actueel Nieuws uit ons netwerk Kabinet Trekt 646 Miljoen Euro uit voor Economische Groei

12 april 2021

Kabinet Trekt 646 Miljoen Euro uit voor Economische Groei

Een investering van 646 miljoen euro en een reservering van 3,5 miljard euro in tien projecten moet zorgen voor meer economische groei in Nederland. Tussen de tien projecten zitten ook twee strategische publiek-private partnerschappen ondersteund door Topsector LSH: Health-RI en RegMed XB.

Het kabinet wil het geld uit het Nationaal Groeifonds verder onder meer steken in groene waterstof, innovatief en toekomstbestendig onderwijs en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Hiermee neemt het kabinet het advies van de onafhankelijke beoordelingsadviescommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem volledig over. Dat hebben minister Van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) en minister Hoekstra (Financiën) bekendgemaakt.

De commissie adviseert het kabinet 646 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds direct toe te kennen (deels onder voorwaarden). Voor 3,5 miljard euro aan reserveringen moeten de indieners extra onderbouwing geven voordat een definitief besluit volgt. Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan de toekomstige economische groei. De projecten leiden tot hogere productiviteit en creëren nieuwe economische bedrijvigheid, zo concludeert de commissie mede op basis van analyses van het Centraal Planbureau en andere experts.

Tweede ronde Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. In deze eerste ronde zijn via de ministeries van OCW, EZK en IenW projecten verzameld die in aanmerking willen komen voor financiering vanuit het Groeifonds. Vanaf begin mei begint een tweede indieningsronde. Na toetsing aan de indieningscriteria en advisering door de beoordelingsadviescommissie neemt het kabinet begin 2022 een besluit over de projecten voor de tweede ronde.

Bas van ’t Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat: “We helpen nu zoveel mogelijk ondernemers de coronacrisis door. Maar we moeten ook stevig investeren in economische groei voor de lange termijn. Een steeds groter deel van onze welvaart wordt besteed aan publieke voorzieningen, zoals zorg en pensioenen. Huishoudens willen daarnaast geld overhouden in hun portemonnee. Een hogere economische groei is nodig om dit te betalen.”

Wopke Hoekstra, minister van Financiën: “Met deze investeringen op verschillende fronten wordt door het Nationaal Groeifonds een belangrijke eerste stap gezet richting het verhogen van onze toekomstige welvaart. Het advies zet een hoge standaard voor de volgende rondes en waarborgt daarmee dat voorstellen daadwerkelijk maximaal bijdragen aan het verdienvermogen van de Nederlandse economie.”

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter beoordelingsadviescommissie: “Wij hebben als commissie de 15 toekomstgerichte voorstellen nauwkeurig tegen het licht gehouden. Je kunt de euro immers maar één keer uitgeven. Alle voorstellen waar nu geld voor wordt vrij gemaakt, investeren wij daadwerkelijk in vernieuwing. Waar nodig vragen wij nog om extra onderbouwing, maar wij zien veel kansen voor hogere structurele en duurzame groei van onze economie.”

Projecten

Voor de eerste ronde heeft de commissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor tien voorstellen van de pijlers kennisontwikkelingonderzoek en innovatie (R&D&I), en infrastructuur:

  1. AiNed
  2. Groenvermogen van de Nederlandse economie
  3. QuantumDeltaNL
  4. Health-RI
  5. RegMed XB
  6. Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad
  7. Schaalsprong Metropolitaan OV-systeem MRA en verstedelijking
  8. Brainportlijn Eindhoven
  9. Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen
  10. Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs

Lees meer over de gehonoreerde voorstellen op de website van de Rijksoverheid. Tussen de tien projecten zitten ook twee strategische publiek-private partnerschappen ondersteund door Topsector LSH: Health-RI en RegMed XB.

Health-RI
Het project heeft als doel om gebruik van data op het gebeid van gezondheid te stimuleren en standaardisatie te bevorderen tussen Nederlandse zorginstellingen, kennisinstellingen en bedrijven. Daardoor wordt onder andere betere diagnose mogelijk. De investering uit het Groeifonds bedraagt maximaal € 69 mln. Een voorwaardelijke toekenning van € 22 mln en een reservering van € 47 mln.

RegMed XB
Het project wil investeren in vier pilotfabrieken voor regeneratieve gezondheidszorg. Daar worden behandelingen ontwikkeld die gebruikmaken van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Chronische ziekten kunnen hierdoor worden voorkomen of genezen. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hierin vooroplopen. De investering uit het Groeifonds bedraagt maximaal € 56 mln. Een toekenning van € 23 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 33 mln.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
Rijksoverheid


Tags

Health Valley Partners