Home Actueel Nieuws uit ons netwerk Massachusetts and the Netherlands kickoff international partnership in life sciences

23 juli 2019

Massachusetts and the Netherlands kickoff international partnership in life sciences

Public and private sectors from Massachusetts and the Netherlands want to boost investment and innovation opportunities across both sides of the Atlantic. 
 
Cambridge (MA), 23 July 2019 - During an official economic mission from the Netherlands to Boston led by Prime Minister Rutte, representatives from public investment agencies, the biotech industry and other organizations convened to discuss a broad-based partnership to advance ongoing collaboration in life sciences between the Netherlands and the Commonwealth of Massachusetts. The Massachusetts Office of International Trade and Investment and the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy signed a Memorandum of Understanding laying the basis for a Massachusetts - the Netherlands Transatlantic Life Sciences Partnership. 
 
The signature of the Memorandum of Understanding (MOU) is a testimony to the strategic importance of life sciences as well as a mutual recognition of Massachusetts and the Netherlands as two international biotech hubs. Indeed, Massachusetts counts nearly 70,000 people working in life sciences, with Boston-Cambridge alone boasting more than 500 biotech companies, 5 of the top 6 hospitals in the U.S., and 48 colleges. The Netherlands is a younger yet rapidly growing biotechnology hub at the heart of the EU, with more than 420 biopharmaceutical companies, 12 research universities, 85 hospitals, around 200 public-private partnerships and is the home to the European Medicines Agency (EMA). The Netherlands is also one of the most concentrated life sciences and health clusters worldwide, featuring 2,900 companies within a 200km radius. 
 
In addition to the signatories, Health-Holland, MassBio, HollandBIO and the Henri A. Termeer Tribute Committee will provide support for accelerating the growth of their life sciences hubs and the global opportunities for their respective domestic research organizations and companies. The partnership entails regular dialogues to promote a mutual understanding of the environment for life sciences in Europe, in the U.S. and worldwide, and facilitate global expansion. Collectively, these organizations will set-up various activities to foster collaboration and partnership across the Atlantic such as exchange of scientific results, pitches of research projects and generally fostering the flow of talent, ideas and people between the two ecosystems.
 
Focco Vijselaar, Director-General Enterprise and Innovation at Ministry of Economic Affairs and Climate Policy: “The Netherlands and Massachusetts have successful life sciences communities. By joining forces in this partnership they can both be strengthened.” 
 
Mark Sullivan, Executive Director of Massachusetts Office of International Trade and Investment: “By signing this MoU we underline the great opportunities that lie ahead of two formidable life sciences ecosystems, here in Massachusetts as well as in the Netherlands. This international partnership will help create economic development and investment in the sector.” 
 
John Maraganore, co-chair of The Henri A. Termeer Tribute Committee, Board Member of BIO and CEO of Alnylam Pharmaceuticals, Inc.: “This MOU is a great demonstration of the international leadership of Massachusetts in life sciences, as well as the fast-growing development of the Netherlands as an environment that champions a vibrant ecosystem for life sciences and healthcare innovation. As a company headquartered in Cambridge, MA and with strategic and growing European operations in the Netherlands, we are strongly convinced that the collaboration potential between innovators in these two leading life sciences hubs is immense, and patients are waiting for the fruits of our work.”  
 
Hans Schikan, Top Team member of Health-Holland: “Working together is part of the Dutch DNA. By collaborating with the best we can identify innovative solutions that matter.”
 
Robert K. Coughlin, President and CEO, MassBio: “Disease has no borders, and neither should the research and development necessary to create new therapies and cures. We’re looking forward to embarking on this international partnership with the Netherlands and sharing the talent, resources, and capabilities of Massachusetts’ innovation ecosystem so we can all more efficiently bring new tomorrows to patients around the globe.”
 
Annemiek Verkamman, Managing Director at HollandBIO, the Dutch biotech industry association: “This transatlantic partnership provides a solid basis for increased collaboration between both our vibrant life sciences communities. We are looking forward to helping create opportunities for innovation and investments and fostering mutual understanding of our life sciences ecosystems.”

Photo_MoU_2.jpg

 

Life sciences hubs Nederland, Massachusetts bundelen krachten

Tijdens een officiële economische missie van Nederland naar Boston onder leiding van premier Rutte, kwamen vertegenwoordigers van publieke investeringsinstellingen, de biotech-industrie en andere organisaties bijeen om een breed partnerschap te bespreken. Het doel: de lopende samenwerking te bevorderen in levenswetenschappen (life sciences) tussen Nederland en de Amerikaanse staat Massachusetts.
 

Het Massachusetts Office of International Trade and Investment en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid hebben een Memorandum of Understanding ondertekend waarin de basis wordt gelegd voor een Transatlantisch Life Sciences Partnership. Zo moeten investeringen en innovatiekansen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan gestimuleerd worden, meldt Health-Holland.

TWEE INTERNATIONALE BIOTECH-HUBS

De ondertekening van het Memorandum of Understanding (MOU) getuigt volgens de betrokken partijen van het strategische belang van life sciences en een wederzijdse erkenning van Massachusetts en Nederland als twee internationale biotech-hubs. Massachusetts telt bijvoorbeeld bijna 70.000 mensen in de life sciences sectoren. Alleen al Boston-Cambridge beschikt over meer dan 500 biotechbedrijven, 5 van de 6 grootste ziekenhuizen in de VS en 48 hogescholen.

Nederland is te beschouwen als een jongere maar snelgroeiende hub voor biotechnologie in het hart van de EU, met meer dan 420 biofarmaceutische bedrijven, 12 onderzoeksuniversiteiten, 85 ziekenhuizen, ongeveer 200 publiek-private samenwerkingsverbanden en is de thuisbasis van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Nederland is ook een van de meest geconcentreerde life sciences en gezondheidsclusters wereldwijd, met 2.900 bedrijven binnen een straal van 200 km.

MEER BEGRIP VOOR BIOWETENSCHAPPEN

Behalve de ondertekenaars zullen Health-Holland, MassBio, HollandBIO en het Henri A. Termeer Tribute Committee ondersteuning bieden voor het versnellen van de groei van hun hubs voor life sciences, evenals wereldwijde kansen voor hun respectieve binnenlandse onderzoeksorganisaties en bedrijven. Het partnerschap omvat verder regelmatig overleg om een wederzijds begrip van de omgeving voor biowetenschappen in Europa, in de VS en wereldwijd te bevorderen en wereldwijde expansie te vergemakkelijken.

Samen zullen deze organisaties verschillende activiteiten opzetten om samenwerking en partnerschap in de Atlantische Oceaan te bevorderen, zoals uitwisseling van wetenschappelijke resultaten, standplaatsen van onderzoeksprojecten en in het algemeen het bevorderen van de stroom van talent, ideeën en mensen tussen de twee ecosystemen.

MEER INVESTERING IN LIFE SCIENCES

Focco Vijselaar, directeur-generaal Ondernemingen en innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid, zegt over de overeenkomst: “Nederland en Massachusetts hebben succesvolle life sciences communities. Door de krachten te bundelen in dit partnerschap kunnen ze beiden worden versterkt. ”

Mark Sullivan, uitvoerend directeur van het kantoor van Massachusetts voor internationale handel en investeringen: “Met de ondertekening van dit MoU onderstrepen we de geweldige kansen die liggen voor twee formidabele ecosystemen in de biowetenschappen, zowel in Massachusetts als in Nederland. Dit internationale partnerschap zal bijdragen aan economische ontwikkeling en investeringen in de sector. “


Terug naar het overzicht

Auteur:
Naomi Vorstermans
Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health)


Tags

Health Valley Partners