Home Actueel Nieuws uit ons netwerk Medtech Cluster Twente onder de loep

05 februari 2019

Medtech Cluster Twente onder de loep

Provincie Overijssel en het HIP presenteren zich ook als sponsor op het Health Valley Event 2019. Onder meer met een mooie standplaats op de beursvloer. Oost Nederland is immers “Smart & Healthy”, één van de twee vlaggenschepen binnen het innovatieprofiel ‘Concepts for a healthy life’. En het Medtech Cluster Twente wordt in de profilering nadrukkelijk meegenomen. 
 

Regionaal ecosysteem

Het doel van het Medtech Cluster in Twente is economische groei en maatschappelijke meerwaarde te creëren in Life Science & Health. Dit gebeurt door bij te dragen aan de profilering van de regio (nationaal & internationaal), het bundelen van de inzet vanuit de stakeholders, consortia vormen tussen middelgrote bedrijven en startups, zorgpartijen koppelen aan het bedrijfsleven en werken aan gezamenlijke activiteiten. Om dit doel te realiseren heeft OostNL met de stakeholders  een concreet actieplan opgesteld waaraan het consortium zich heeft gecommitteerd. Bijgaande figuur geeft een mooie weergave van het regionale ecosysteem in Twente voor Life Science & Health. De focus ligt hierbij op Twente, maar het is in ieders belang om flexibel om te gaan met de regiogrens en dus ook naar samenwerking te zoeken buiten de regio. 
 

HIP centrale speler

In Overijssel worden deze verbindingen onder meer gemaakt door het HIP; dé centrale speler op het snijvlak van zorg, kennis en ondernemerschap in Overijssel. Het HIP helpt ondernemers verder door te stimuleren en mee te denken met vernieuwende ideeën. Het HIP biedt een betrouwbaar, open innovatieplatform, waar deskundigen zorginnovaties, professioneel, onafhankelijk en praktijkgericht vooruithelpen.
Medtech cluster Twente en HIP dragen met hun activiteiten goed bij aan de internationale profilering van het innovatie profiel: Think East Netherlands.

medtechcluster.png

HVE19_bannerwebsite.jpg


Terug naar het overzicht

Auteur:
Marloes Ponsteen
Health Valley Netherlands

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners