Home Actueel Nieuws uit ons netwerk Meer dan honderd aanmeldingen VIPP GGZ-regeling

09 mei 2019

Meer dan honderd aanmeldingen VIPP GGZ-regeling

Iets meer dan honderd ggz-instellingen maken gebruik van de VIPP GGZ-subsidieregeling. Dat hebben zij voor 1 mei kenbaar gemaakt bij GGZ Nederland. VWS stelde in oktober vorig jaar 45 miljoen euro beschikbaar.
 

Uiteindelijk hebben 107 instelling een 0-meting ingevuld en te kennen gegeven ook daadwerkelijk gebruik te maken van de regeling. GGZ Nederland is blij met de belangstelling vanuit het veld. Vanuit de vereniging is het programmateam VIPP GGZ samengesteld, dat de instellingen moet ondersteunen bij de invoering van standaardisering in informatie-uitwisseling.

Gegevensuitwisseling

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten instellingen vanaf 2021 patiënten gestandaardiseerd inzage bieden in hun eigen gegevens. De subsidieregeling werd beschikbaar gesteld voor het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt, het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van informatie over medicatie en de inzet van e-health bij de behandeling. Daardoor krijgt de patiënt de regie over zijn eigen zorgproces en kan hij zelf kiezen met wie hij zijn gegevens wil delen. Dat kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld thuis met een familielid nog eens rustig terug te lezen wat het behandelplan is, maar het kan ook helpen om te zien welk medicijn is voorgeschreven en in welke hoeveelheid.

Daarnaast worden recepten elektronisch verstuurd en wordt medicatie door de behandelaar geverifieerd voordat deze nieuwe voorschrijft waardoor de medicatieveiligheid stijgt. Door inzet van eHealth kan een bestaande behandeling worden aangevuld, maar ook kan sneller worden gestart met de behandeling. Hierdoor kunnen wachtlijsten worden verminderd, aldus GGZ Nederland.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
Skipr


Tags

Health Valley Partners