Home Actueel Nieuws uit ons netwerk Minder astamedicatie nodig dankzij een app

19 januari 2021

Minder astamedicatie nodig dankzij een app

Vandaag lanceert het National eHealth Living Lab (NeLL) een innovatieve applicatie voor mensen met astma: de Astma app. Via deze app krijgen gebruikers inzicht in hoe zij hun kortwerkende luchtwegverwijders gebruiken, wat de klachten van de bovenste en onderste luchtwegen zijn en wat de (mogelijke) astma triggers zijn.

Daarnaast vindt de gebruiker achtergrondinformatie over de aandoening en de medicatie. De app zal te veel gebruik van de noodmedicatie (SABA’s) signaleren. Dat is belangrijk want als de gebruiker regelmatig (drie of meer inhalaties per week) naar deze medicatie grijpt, dan duidt dit op onvoldoende controle.

Uit wetenschappelijk onderzoek [1, 2] blijkt dat veel mensen met astma te vaak de kortwerkende luchtwegverwijders gebruiken. Dat is heel begrijpelijk want deze medicatie helpt snel bij acute klachten. Echter de kortwerkende luchtwegverwijder pakt niet de ontsteking aan die ten grondslag ligt aan de longaandoening. Overmatig SABA gebruik wordt in studies geassocieerd met een toename in het risico op een astma-longaanvallen, en leidde tot meer ziekenhuisopnames ten gevolgen van ernstige longaanvallen [3, 4].

Het team dat deze applicatie heeft ontwikkeld, bestaande uit een team van onderzoekers verbonden aan NeLL/LUMC, gaat ervan uit dat door mensen met astma meer inzicht te bieden in het verloop van hun astma, de groep meer te weten komt over de aandoening waardoor hij of zij beter begrijpt wat benauwdheid veroorzaakt en wanneer er eventueel aan de bel getrokken moet worden bij de behandelaar.

NeLL zal het komende jaar wetenschappelijk onderzoek doen onder de gebruikers van de app waarbij gekeken wordt naar hoe de applicatie wordt gebruikt, hoe de gebruiker de app ervaart en hoe effectief te app is. Met andere woorden: helpt de app de gebruiker ook daadwerkelijk? Gebruikt zij haar medicatie anders? Dit onderzoek zal worden uitgevoerd over de periode van een jaar en zal periodiek ervaringen ophalen bij app gebruikers vanaf 18 jaar die astma hebben en kortwerkende luchtwegverwijders gebruiken als noodmedicatie.

De Astma app is te downloaden in de Apple App Store  en Google Play Store .

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23888347/

[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31981105/

[3https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23176877/

[4] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28947020/

Zie ook de laatste versie van de NHG Standaard  - Astma bij Volwassenen: https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/astma-bij-volwassenen

Suggesties ter aanvulling met recente NL data:
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/kans-op-astma-aanval-neemt-toe-bij-hoogfrequent-gebruik-kortwerkende-luchtwegverwijders

Astma-app-screen-2.png

 


Terug naar het overzicht

Auteur:
Cherelle de Graaf
National eHealth Living Lab (NeLL)

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners