Home Actueel Nieuws uit ons netwerk Mobile Healthcare Innovation Café

30 juni 2020

Mobile Healthcare Innovation Café

Regionale samenwerking > People driven – technology supported

We hebben een missie: vijf jaar langer in goede gezondheid leven en een afname van de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen. Voor het realiseren van deze missie zijn kennis en technologie niet genoeg. Samenwerking is van groot belang voor de missiegedreven innovatie van de gezondheid en zorg. Tijdens de vijfde editie van het online congres Mobile Healthcare Innovation Café (23 juni 2020) werd gesproken over co-creatie en co-implementatie met de eindgebruiker in diens leefomgeving.

Zorginnovatie vindt veelal in de regio plaats met zorgverleners die samenwerken aan betere zorg. Samenwerking begint met goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders onderling en met patiënten. Regionale opschalingscoalities zijn nodig om de zorg betaalbaar en beheersbaar te houden. Wat is hier voor nodig? Wat zijn goede praktijkvoorbeelden? Wat wordt er al in de regio gedaan, wat moet er nog meer gebeuren? Na 1 uur en 8 minuten in de video van het congres schuift Health Valley directeur Chris Doomernik aan als gast als gesprekspartner over het onderwerp GROZ, het omgekeerde van zorg en de rol van regio's. 

 

REGIONALE_SAMWERKING_23JUNI_def_A-(003).jpg


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
Health Valley Netherlands

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners