Home Actueel Nieuws uit ons netwerk Project Tessa 2.0 | Het vervolg van de implementatie van een sociale robot

06 april 2021

Project Tessa 2.0 | Het vervolg van de implementatie van een sociale robot

Het creëren van een dagstructuur is helaas niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Voor mensen met een beperking (NAH, ASS en/of LVB*) kan het een uitdaging zijn om zelfstandig aan afspraken of taken te denken en deze ook uit te voeren. De oplossing ligt logischerwijs vaak bij een zorgmedewerker die een cliënt hierop wijst. Of een familielid of naaste die hier ondersteuning bij biedt… Maar wat nou als een cliënt dat niet wil? Of als een cliënt meer ondersteuningsmomenten nodig heeft dan de zorgmedewerker kan bieden? Zorgaanbieder Siza en Academy Het Dorp onderzoeken samen hoe robot Tessa hieraan bij kan dragen.

  • Tessa is een sociale zorgrobot speciaal ontwikkeld in co-creatie met en voor mensen met cognitieve beperkingen. Ze wordt ingezet in de zorg. Via een app kan ze op afstand ingesteld worden met berichten, instructies, vragen en muziek. Tessa geeft verbale begeleiding met haar eigen stem. Zo vergroot de zelfredzaamheid en zelfregie van de gebruiker. (Bron: Tinybots.nl)

“Tessa 2.0” klinkt als deel 2 van het project en dat is het ook. Eerder waren we gestart, maar werd het project vanwege Covid-19 tijdelijk stilgelegd. (Wil je teruglezen hoe dat ging? Klik dan hier.) Met geleerde lessen als uitgangspunt, is in oktober 2020 een start gemaakt met deel twee. In Tessa 2.0 krijgt de cliënt een nóg centralere plaats, worden begeleiders binnen Siza een-op-een getraind (in plaats van in groepsverband) en krijgt ook contact met de leverancier meer aandacht.

Een nieuwe manier van werken

Onderzoeker Kirstin van Dam vertelt vol enthousiasme : “Het betrekken van én cliënten én zorgmedewerkers bij de inzet van Tessa is ontzettend belangrijk bij de implementatie. Het vraagt immers een nieuwe manier van werken voor zowel de cliënt als de medewerker”. Zo traint en begeleidt Kirstin beiden bij de ingebruikname van Tessa. Samen denken ze na over wat de meerwaarde van Tessa kan zijn en wat de cliënt met Tessa hoopt te bereiken. Vervolgens wordt Tessa geïnstalleerd en afgestemd op de aangegeven behoeften. Kirstin: “Er worden bijvoorbeeld herinneringen ingesteld om de kamer schoon te maken of om op tijd klaar te staan voor de taxi. Daarna wordt Tessa 3 maanden in gebruik genomen. Op twee momenten evalueren we dan hoe de cliënt Tessa ervaart.”

“Het is mooi om te zien dat Tessa voor veel van deze cliënten daadwerkelijk verschil maakt in hun dag en het contact dat zij hebben met de mensen om hen heen.” - Kirstin van Dam, onderzoeker Academy Het Dorp

Tessa helpt om in actie te komen

Voor sommige cliënten blijkt nu al dat Tessa een prikkel geeft om tot handelen over te gaan, waar andere hulpmiddelen dit resultaat niet bereiken. Een sprekend voorbeeld hiervan is een cliënt met NAH die behoefte had aan hulp bij het structureren van huishoudelijke taken. “Samen met zijn begeleider heeft hij allerlei opties de revue laten passeren: een digitaal planbord, meldingen op de mobiele telefoon, diverse apps. Dit bood hem helaas geen uitkomst. Robot Tessa bleek voor hem echter wél te werken”, aldus Kirstin.

“Wat ik heel fijn vind aan Tessa is dat ik zelf berichtjes erin zet. Als Tessa dan iets uitspreekt, weet ik dat ik dit zelf wil. Het voelt meer van mezelf, in plaats van dat anderen mij zeggen dat ik iets moet doen.” – Cliënt met ASS, 20 jaar

Blik op de toekomst

Met het implementatieonderzoek krijgen we zicht op hoe sociale robot Tessa het beste geïmplementeerd kan worden en wat het oplevert voor de cliënt. Het onderzoek is nu nog in volle gang. Later dit jaar delen we de resultaten.

“Als Tessa goed is ingesteld vergroot het de zelfstandigheid van de cliënt. De zorgrelatie is er natuurlijk nog steeds, maar het maakt uiteindelijk dat je veel meer de nadruk kan leggen op de begeleiding.” – Siza regiebegeleider cliënt met LVB

Foto-Odion-Bianca.jpg


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
Academy Het Dorp

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners