Home Actueel Nieuws uit ons netwerk Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben behoefte om door te gaan met triplehelix-samen

15 mei 2019

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben behoefte om door te gaan met triplehelix-samen

Resultaten drie jaar The Economic Board

Vijftien vertegenwoordigers van kennisinstellingen, uit het bedrijfsleven en van overheden nemen sinds 2016 zitting in triplehelix-verband The Economic Board, ondersteund door het projectbureau. Doel van The Economic Board was én is het werken en versterken van de economische ontwikkelingen van de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen. Na drie jaar is er een evaluatieproces gestart, waaruit blijkt dat de behoefte om door te gaan met deze triplehelix-samenwerking groot is.

Het Strategisch Plan 2016 – 2018 opent met een heel duidelijk doel: De regio Arnhem - Nijmegen, met Wageningen is in 2025 wereldwijd bekend en erkend als place to be op het gebied van Food, Health en Energy. Na drie jaar zijn deze doelstelling en de werkwijze van The Economic Board geëvalueerd. Het resultaat is het rapport Evaluatie drie jaar The Economic Board met diverse aanbevelingen.


Aanbevelingen en vervolg

The Economic Board kijkt met een tevreden gevoel terug op het evaluatieproces. De algemene teneur van het evaluatierapport is positief. “Het is goed om na drie jaar terug te kijken. We kunnen ons vinden in de meeste aanbevelingen uit het evaluatierapport. Daar gaan we mee aan de slag. Ik ben vooral blij dat de zelfevaluatie en de externe evaluatie met stakeholders laten zien dat er vanuit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen én de overheden behoefte is om door te gaan met de triplehelix-samenwerking in The Economic Board”, licht voorzitter van The Economic Board en burgemeester van de gemeente Nijmegen Hubert Bruls toe.

Op basis van het evaluatieproces zijn er in het rapport Evaluatie drie jaar The Economic Board een aantal aanbevelingen gedaan. Een drietal wordt hieronder toegelicht. Alle aanbevelingen zijn te vinden in het bijgevoegde evaluatierapport. Tijdens de evaluatie bleek dat er behoefte is aan een gezamenlijke regioagenda en dat een intensievere samenwerking met de Investeringsagenda gewenst is. In de Investeringsagenda hebben de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland hun krachten gebundeld om de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio Arnhem-Nijmegen verder te versterken. Het proces tot intensivering van de samenwerking en het komen tot een regioagenda is inmiddels met de stuurgroep Investeringsagenda ingezet.

Als triplehelix-samenwerkingsvorm heeft The Economic Board veel doelgroepen waar zij voor en mee werkt. De kunst is om alle groepen voldoende aangesloten te houden en te betrekken. Een van de aanbevelingen uit het rapport is het versterken van de relatie met alle regiogemeenten. In overleg met de regiogemeenten wordt gekeken hoe deze intensivering het beste vormgegeven kan worden. Ook is nog duidelijker geworden dat men de leden van The Economic Board als ambassadeurs van de regio ziet. De boardleden kunnen nog beter ingezet worden om de regio naar buiten toe te
vertegenwoordigen. Dit gevoel leeft eveneens bij de boardleden zelf. Door dit uit te spreken tijdens het evaluatieproces is dat gevoel bij henzelf versterkt.


Hoe nu verder?

Het evaluatierapport vormt een van de bouwstenen voor het nieuw op te stellen Strategisch Plan. De meeste doelstellingen uit het Strategisch Plan 2016 – 2018, namelijk zeven van de tien, zijn behaald. Een overzicht van de resultaten op de doelstellingen is te vinden in het bijgevoegde
document. Ook dit is een bevestiging om door te gaan op de ingezette weg. Vicevoorzitter van The Economic Board Marcel Hielkema en voorzitter VNO-NCW Gelderland: “The Economic Board heeft een enorme bijdrage geleverd aan het bevorderen van samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de regio doordat we elkaar beter hebben leren kennen en elkaar regelmatig zien en ontmoeten. De kracht zit in het verbinden van partijen. Het effect daarvan is dat we niet meer tegenóver elkaar maar náást elkaar staan en dat we steeds meer buiten onze eigen hokjes durven te kleuren.”


Over The Economic Board

The Economic Board is een triplehelix-samenwerking tussen vijftien vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen. Als innovatiemotor stimuleert en verbindt The Economic Board bedrijvigheid en innovaties in de topsectoren Food, Health en Energy en de cross-overs daartussen. The Economic Board communiceert over het bijzondere potentieel van de regio en verbindt partijen met elkaar. Meer via theeconomicboard.com.

20190403-The-Economic-Board_brochure-doelstellingen-def.pdf


Terug naar het overzicht

Auteur:
Matthijs Kop
The Economic Board

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners