Home Actueel Nieuws uit ons netwerk SET-up helpt bij het opschalen van bewezen zorgtechnologie

17 mei 2021

SET-up helpt bij het opschalen van bewezen zorgtechnologie

Wat is nodig voor een blijvende inzet van digitale zorg om langer thuis te kunnen wonen? Serieuze opschaling van bewezen technologieën! Precies dat is het doel van de Subsidieregeling E-health Thuis (SET). Pim Ketelaar, programmadirecteur en bestuurder van VitaValley, onderscheidt drie grote uitdagingen: zorgmedewerkers meekrijgen, duurzame financiering en meer standaardisatie en uniformiteit. Het leernetwerk SET-up biedt ondersteuning voor deze uitdagingen, door kennis te delen.

Bewezen technologie is makkelijk op te schalen

Pim werkt al meer dan vijftien jaar als adviseur aan duurzame implementatie en opschaling van digitale zorg. “E-health kreeg direct de aanduiding ‘veelbelovend’. Maar gek genoeg bleef het daarbij. De stap naar algemeen gebruik werd niet gezet.” Zijn drijfveer is: slimme zorg voor iedereen. Dat is ook het doel van de SET, een subsidieregeling voor het opschalen van bestaande digitale oplossingen waarmee ouderen en mensen met een chronische ziekte langer thuis kunnen blijven wonen. “De SET richt zich op het laaghangende fruit, de technologieën die zich al bewezen hebben. Want die kun je relatief eenvoudig op grote schaal inzetten.” Welke technologieën dat zijn, laat zich aflezen uit de SET-aanvragen, aldus Pim. Met stip op 1 staat beeldzorg, daarna volgen apps voor medicatieveiligheid en medicijndispensers, telemonitoring, communicatieplatforms voor cliënten en professionals, zelfmanagementtoepassingen, sociale robots en slimme sloten.

Drie grote uitdagingen op weg naar algemeen gebruik

Drie grote uitdagingen staan algemeen gebruik van deze zorgoplossingen in de thuiszorg nog in de weg. Dat weet Pim uit een poll onder de meer dan duizend subsidieaanvragers van SET. De eerste uitdaging is het meekrijgen van de medewerkers. “Hoe geef je een innovatie een plek in hun hoofd, hart en handen?” De tweede uitdaging is duurzame financiering. “Organisaties kunnen niet afhankelijk blijven van subsidie. Ze moeten een eigen verdienmodel vinden.” Daarom is betrokkenheid van een zorgverzekeraar een voorwaarde voor een SET-subsidie. De derde uitdaging is meer technisch van aard. “Beeldzorg op grote schaal vraagt om andere keuzes. Om standaardisatie en uniformiteit. Zodat bijvoorbeeld medicijnrollen van verschillende verpakkers altijd en zonder storingen in de verschillende types medicijndispensers passen.”

SET-up: kennis delen met elkaar

Heeft Pim oplossingen? Zeker, want hier komt SET-up te hulp. “Een van de redenen dat e-health niet voorbij het stempel ‘veelbelovend’ kwam, was de eigengereidheid van organisaties. Organisaties maakten eigen keuzes en eigen afspraken met leveranciers. Er werd te weinig geleerd van elkaar.” Daarom staat nadrukkelijk in de SET-voorwaarden dat deelnemers kennis moeten delen met elkaar. En dat ze al in de aanvraag moeten aangeven hoe ze dat gaan doen. Kennis delen kan via het online leernetwerk SET-up, opgezet door VitaValley. De meeste deelnemers kiezen daarvoor. Via SET-up stellen ze vragen en delen ze casuïstiek en instrumenten. Dat doen ze om de leercurve van organisaties te versnellen en daarmee de opschaling van bewezen technologie. “Een snelkookpan”, noemt Pim het. “SET-up is een besloten netwerk, maar zodra een goed voorbeeld een breder publiek verdient, brengen we het naar buiten. Via koepel- en beroepsorganisaties of onze eigen kanalen, zoals de website(link is external) of LinkedIn(link is external).

Technologie maakt het vak gaaf

Pim besluit met een paar tips. “Elke organisatie heeft medewerkers die graag met technologie aan de slag gaan. Gebruik dat enthousiasme! Maar vergeet de rest niet. Veel medewerkers vragen zich af hoe e-health bijdraagt aan de manier waarop ze hun vak uitoefenen, hun passie. Blijft het vak ertoe doen voor hen? Dat zijn terechte gevoelens, die moet je (h)erkennen.” Soms kan het helpen om het ‘om te draaien’. “Door technologie te presenteren als iets dat het vak juist gaaf en innovatief maakt, bijvoorbeeld. Laat ook zien dat technologie nieuwe functies en mogelijkheden in de zorg creëert. Oók voor mensen die misschien niet zoveel van technologie willen weten.”

Kijk voor meer informatie over SET-up op vitavalley.nl(link is external). De SET loopt nog tot eind dit jaar. Tot die tijd kun je aanvragen doen, voor een periode van drie jaar. Kijk voor meer informatie op rvo.nl(link is external). Zie ook ons stappenplan Implementatie, voor meer hulp bij het implementeren en opschalen van zorgoplossingen.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
VitaValley

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners