Home Actueel Nieuws uit ons netwerk Wat de zorg in Canada zo interessant maakt voor Nederlandse bedrijven

15 mei 2019

Wat de zorg in Canada zo interessant maakt voor Nederlandse bedrijven

De zorg in Canada staat voor vergelijkbare problemen als in Nederland: Vergrijzing en toenemende kosten. Dat biedt interessante mogelijkheden voor Nederlandse medtech-bedrijven, vertellen professoren Hans Rietman en Lisette van Gemert van de Universiteit Twente en Dorine Pluimers van Health Valley. Zij nemen in juni deel de handelsmissie naar Canada: ‘High Tech in a context of Health’.

Ondernemers en bestuurders uit de Life Sciences & Health-sector gaan van 18 tot 25 juni op handelsmissie naar Canada. De organisatie is in handen van Oost NL (vanuit het exportbevorderingsprogramma GO4EXPORT) in samenwerking met Roessingh R&D, de Sint Maartenskliniek en Universiteit Twente. Waar een eerdere missie vooral in het teken stond van revalidatie, is er nu ook aandacht voor thema’s als ‘smart aging’, robottechnologie, sensoring, serious gaming, artificial intelligence (AI) en ehealth.

In de omgeving Toronto in Canada zijn meerdere toonaangevende instituten, ziekenhuizen en ondernemingen op het terrein van de revalidatie. Er zijn veel innovatieve concepten en producten. De reis valt samen met de RehabWeek in Toronto, de grootste conferentie ter wereld op het gebied van revalidatie

Nederlandse en Canadese medtech hebben elkaar veel te bieden

De manier waarop Canada omgaat met revalidatie is erg inspirerend voor de Nederlandse zorg, vertelt professor Hans Rietman. Hij is hoogleraar ‘Rehabilitation Medicine and Technology’ aan de Universiteit van Twente en verbonden aan de Northwestern University in Chicago in de Verenigde Staten. Ook is hij voorzitter van de Netherlands Society of Rehabilitation Medicine en directeur van Roessingh R&D.

De medische technologie in Canada en Noord-Amerika zijn op een vergelijkbaar niveau als in Nederland, vertelt Rietman. “Ook in Canada worstelt men met het in toom houden van de kosten van de gezondheidszorg. De vergrijzing en toename van mensen met chronische aandoeningen maakt het niet eenvoudig om de zorg betaalbaar en kwalitatief goed en toegankelijk te houden.”

De noodzaak om te innoveren is hoog, vertelt hij. “Binnen tien tot twintig jaar zijn we aangewezen op nieuwe technologie in de zorg en in de leefomgeving van de persoon met een chronische aandoening om deze uitdagingen aan te gaan.” Voor Nederlanders is het daarom buitengewoon interessant om in Canada te kijken, volgens Rietman. “De uitdagingen zijn daar groter, omdat de geografische afstanden zo enorm zijn. Hierdoor heeft men meer ervaring met oplossingen voor zorg op afstand.”

De hoogleraar is benieuwd naar het leerproces dat de Canadezen hebben doorlopen. “We kunnen veel leren van de fouten die zij al hebben gemaakt.” Bovendien ziet hij veel overeenkomsten in de visie op de zorg in Noord-Amerika en Nederland. “Denk aan termen als ‘healthy aging’ en ‘smart aging’. We zoeken allebei naar manieren waarop mensen zelfstandig oud kunnen worden en daarbij de regie in eigen hand kunnen houden.”

Nederland is voor veel innovatieve projecten te klein en daarom is internationale samenwerking noodzakelijk. Uiteraard kijk je dan eerst naar de buurlanden in Europa als Duitsland en België, maar vervolgens is Canada ook een logische partner, zegt Rietman. “Juist omdat we veel van hen kunnen leren.”

Rietman ziet er als revalidatiearts erg naar uit om in Canada te bespreken waar partijen elkaar kunnen versterken. Nederlanders hebben daar veel in te brengen, zegt hij. “Onze manier van publiek-privaat samenwerken is uniek in de wereld. Ik zou graag samen onderzoeksprogramma’s willen opzetten. Bijvoorbeeld rond toepassingen van robotica, AI, Serious Gaming in de klinische praktijk.” 

Klikt goed tussen Oost-Nederland en Canada

Professor Lisette van Gemert van de Universiteit Twente werkt al jaren samen met Canada, met name met de universiteit van Waterloo rondom zorg en technologie. De verbinding met Canada kwam tot stand tijdens een handelsmissie tussen Nederland en Canada, vertelt ze. “Inmiddels doen Waterloo en Twente steeds meer samen. Er is ook een Memorandum of Understanding ondertekend tussen de beide technische universiteiten voor het uitwisselen van staf en studenten. Van Gemert is er visiting professor, vanuit UT zijn er steeds meer samenwerkingen met Waterloo op verschillende gebieden, zoals wiskunde, nanotechnologie en cybersecurity.

Doel van de missie is ook dat het TechMed Centrum van de UT de samenwerking intensiveert ook met het Med Tech te Waterloo, voor versnelling en opschaling van technologie naar de praktijk.

Dat Twente en Waterloo elkaar steeds beter weten te vinden, heeft verschillende oorzaken, zegt Van Gemert. “Op persoonlijk gebied klikt het erg goed, we hebben dezelfde attitude. Maar ook onze zorgsystemen zijn vergelijkbaar.” Dat maakt samenwerken gemakkelijker, vindt de professor. “Je bouwt sneller vertrouwen op.”

Een belangrijke overeenkomst is de visie op de zorg, vertelt Van Gemert. “Wij kijken heel nadrukkelijk naar de impact van technologie op de samenleving, dus verder dan enkel de techniek. En dat is in tijden van digitalisering en internationalisering extra van belang.”

De goede klik tussen de universiteiten biedt ook mogelijkheden voor bedrijven die meegaan op de handelsmissie, verwacht de professor. “Hier in Oost-Nederland hebben we vrij veel kleinere hightechbedrijven. Zij zoeken naar manieren om hun techniek verder te ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld goed met de kennis die het Med Tech Center te Waterloo biedt.”

De missie biedt kansen voor bedrijven en wetenschappers om kennis te delen met bekende instituten zoals het Research Institute of Aging, (RIA) te Waterloo en het Rehabilitation Center te Toronto, zegt ze. “Het RIA heeft een holistische aanpak van gezondheidszorg door zowel voeding, techniek en beweging rondom een patiënt te bekijken. Deze missie is een mooie kans voor mkb’ers om te zien hoe de samenwerking tussen bedrijf, zorg en wetenschap succesvol kan zijn.”

De professor heeft regelmatig contact met Canada, waaronder het Med Tech center te Waterloo. “Zij zijn echt op zoek naar matches uit Nederland. Men is nieuwsgierig naar wie meekomt.” Vanuit Canada is men benieuwd ook hoe de Nederlandse bedrijven om gaan met de huidige regelgeving en implementatie van producten en diensten. We kunnen veel van elkaar leren.”

Contacten leggen in Canada voor Nederlandse partners

Namens het Life Sciences & Health innovatienetwerk Health Valley gaat Dorine Pluimers mee naar Canada. Voor haar is de handelsmissie een mooie manier om inspiratie op te doen voor een nieuw te vormen cluster ‘revalidatie robotics’ samen met Holland Robotics/ HightechNL. “We willen meer eenheid en structuur creëren zodat we ons als land beter kunnen profileren in deze niche.”

Het bezoek aan Canada is hierin een goed leermoment, omdat rond Toronto en Waterloo veel toonaangevende bedrijven en instituten op dit terrein zitten. “Voor onze 230 partners onderzoeken we de marktkansen en leggen we belangrijke contacten.”

Health Valley organiseerde dit jaar voor het eerst een internationale conferentie. “Dat bleek een succes, we zijn klein begonnen. Nu kunnen we in Canada ook nieuwe contacten uitnodigen voor ons volgende event.”

Het zoeken van internationale samenwerking is erg belangrijk in de medische technologie, vertelt Pluimers. “Een product ontwikkelen en succesvol naar de markt brengen kan maar zo meer dan 10 jaar kosten. Een lange tijd die lang niet elke ondernemer weet te overbruggen. Samen met (inter)nationale partners heb je meer kans van slagen.”

Meer informatie over het programma en aanmelden.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
GO4EXPORT


Tags

Health Valley Partners