Home Actueel Health Valley met partners in Haagse sferen

27 september 2018

Health Valley met partners in Haagse sferen

In Den Haag is het Prinsjesfestival de opmaat voor Prinsjesdag. Tijdens het festival, dat een week duurt, viert Nederland de democratie. Dat gebeurt met feestelijke en inhoudelijke bijeenkomsten en activiteiten. Elk jaar biedt Prinsjesfestival een provincie de gelegenheid te laten zien wat ze in huis heeft. Dit jaar mocht Gelderland zich van zijn beste kant laten zien. De provincie koos voor activiteiten rond de thema’s ‘Voeding, Gezondheid en Sport’. Zo stond donderdag 13 september in het teken van het Gelders netwerkevent met aansluitend het Diner van de Toekomst. Health Valley was er uiteraard bij en had een aantal partners meegenomen, die zich konden presenteren aan Tweede Kamerleden, lobbyisten en collega-instellingen en -bedrijven. Vier van hen vertellen over hun ervaringen in het Haagse. 
 

Boomerweb.jpgRene Weijenberg, oprichter Boomerweb

Boomerweb levert zorgapps in drie categorieën: medicatie, beeldzorg en wondzorg. Gebruikt door huisartsen, apothekers, zorgverleners en andere professionals in de zorg. ‘De techniek begint voorspellende gaven te krijgen. Dat kan ik voor 80 procent bewijzen. Met de techniek kan ik bijvoorbeeld aantonen dat als bepaalde mensen ergens last van hebben, er een complexe wond ontstaat. En als mensen hun medicatie niet goed innemen, maakt de techniek dit en de bijbehorende risico’s zichtbaar. Dan hebben we het dus over de categorie “preventie in de zorg”: voordat iets ernstigs ontstaat kunnen we al actie ondernemen. Maar voor die preventie bestaat in de Nederlandse zorg gek genoeg geen vergoeding. Als ik een zorgverzekeraar daarop wijs, zegt hij: “Ik ben zorgverzekeraar, ik verzeker zorg, en dit is nog geen zorg.” En dan beroept hij zich op de regels die de Nederlandse overheid hiervoor heeft geformuleerd. Op het Prinsjesfestival besprak ik dit met een aantal Nederlandse politici en die beaamden dat zo’n vergoeding niet bestaat. Sterker nog, zij wisten niet dat de techniek al met grote zekerheid kan voorspellen dat met een patiënt iets fout gaat. Dat was voor mij weer een ontdekking. Voor ons bedrijf reden om binnenkort alle politieke partijen aan te schrijven en de voordelen van preventie op 1 A4-tje uiteen te zetten, in de categorieën waarmee wij ons bezighouden: medicatie, beeldzorg en wondzorg. Hoe eerder je vergoedt, hoe meer je in een later stadium overhoudt en hoe beter patiënten kunnen worden geholpen. Hoewel ik had gehoopt op het Prinsjesfestival andere antwoorden te krijgen heb ik er dus wel degelijk iets aan gehad. Als Health Valley mij een volgende keer weer uitnodigt voor een dergelijk event, maak ik daar zeker gebruik van.’


Tinybots.jpgRobert Paauwe, medeoprichter Tinybots

Tinybots maakt Tessa, een robot voor mensen met dementie. Tessa biedt structuur en activeert mensen, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven leven. ‘Tessa is een klein sociaal robotje, dat mensen met dementie gesproken berichtjes geeft om hen te activeren: “Heeft u al in de brievenbus gekeken?” of “Het is 10 uur, uw dochter komt dadelijk langs”. De gebruikers zijn met Tessa beter voorbereid op wat er die dag gaat komen, kunnen zelfstandiger leven en langer blijven doen wat ze willen. Hun familieleden kunnen Tessa met een app op afstand instellen. Ze kunnen niet alleen het tijdstip instellen maar zelf ook de berichtjes schrijven, zodat Tessa in de taal van de familie communiceert. Zorgverleners hoeven bepaalde taken niet meer te doen omdat de cliënt die zelf al heeft gedaan, waardoor er meer ruimte komt voor menselijk contact. Tessa is vooral bedoeld voor mensen met dementie die nog thuis wonen, maar we zetten de robot ook al in bij autisme of mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Innovatie in de zorg gebeurt op verschillende niveaus. In direct contact met cliënten, maar ook in samenwerking met zorgverleners, zorgorganisaties en gemeenten. Op al deze niveaus spelen andere belangen en uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de financieringsregelingen. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de WMO-financiering, maar ze gaan daarmee allemaal op een andere manier om. Dat leidt tot veel onduidelijkheid bij cliënten, zorginstellingen en bedrijven als het onze. Daarom onze vraag aan de politiek: hoe kunnen zorginnovatie en de financiering daarvan integraal worden gecoördineerd, zodat weer meer eenduidigheid ontstaat. Op het Prinsjesfestival zijn we met een aantal Tweede Kamerleden in gesprek gegaan en hebben we uitgelegd waar wij met ons bedrijf tegen aanlopen. We zijn blij dat we de kans hebben gekregen onze vraag rechtstreeks aan politici voor te leggen. Juist vanwege dit soort kansen hebben we ons aangesloten bij Health Valley: nieuwe kennis opdoen, nieuwe samenwerking aangaan en de mogelijkheid om problemen aan te kaarten bij de politiek. En daar plukken we de vruchten van.’


Orikami.jpgBram den Teuling, oprichter Orikami

Orikami is gespecialiseerd in het toepassen van Data Science in de zorg. Daarmee wil het bedrijf het zorgveld in de breedste zin helpen betaalbare, passende en
vooral gepersonaliseerde zorg te leveren. ‘Wij kunnen op basis van patroonherkenning in zorgdata per persoon berekenen welke behandelmethode werkt en welke niet. En we gaan er zelfs naartoe dat we ook voorspellingen over het verloop van een aandoening kunnen doen. Dat is heel breed, het kan gaan om een medicijn, maar ook om een operatie of een revalidatietraject. Of het voorspellen en voorkomen van incidenten in de zorg. Zo wordt zorg op maat mogelijk en voorkom je over- of onderhandeling en kun je uiteindelijk kosten besparen door slim gebruik van zorgdata. Daarom wilde ik op het Prinsjesfestival juist deze vraag graag bespreken: “Hoe kunnen we de zorg betaalbaar houden door slimmer te beslissen wat effectief is voor een individu?” En tegelijk de oplossing aandragen: door de inzet van Data Science. Helaas ben ik geen politici tegengekomen uit de zorghoek met wie ik daarover kon praten. Maar ik heb wel goede gesprekken gehad met mensen van de provincie Gelderland en met instellingen uit onze regio, zoals hogeschool Saxion. Wie weet rolt daar een samenwerking uit. Tevreden ben ik zeker over ons partnerschap met Health Valley. Zij bieden ons een podium. Verder heb ik laatst met hen een inhoudelijke sessie over onze business case gehad. Heel nuttig.’


Saxion.jpgFrits Oosterveld, lector Gezondheid & Bewegen bij hogeschool Saxion

Samen met zijn collega’s doet Oosterveld toegepast onderzoek naar bewegen, met als specifieke vraag: hoe kunnen we de fysieke vitaliteit bij de bevolking het best stimuleren. ‘Onze regio Twente is sterk in technologie. Ons “product” dat collega-lector nanotechnologie Cas Damen en ik bij het Prinsjesfestival onder de aandacht wilden brengen, is een sensor die aceton op de huid kan meten, oorspronkelijk het idee van de firma MetaSenze uit Enschede. Aceton is een product van vetverbranding. Als je weet wat de acetonconcentratie is die je uitscheidt, weet je ook de mate van vetverbranding in je lichaam. Belangrijk voor een sporter die gericht en efficiënt wil trainen. Maar de toepassing waar we ons met de sensor het meest op richten, ligt in de gezondheidszorg. Denk aan kinderen met obesitas, die moeten afvallen. In de toekomst zouden we deze methode ook kunnen toepassen bij mensen met diabetes, want ook diabetes ontstaat vooral omdat
mensen overgewicht hebben. Innovatief is de manier van meten. Gewoon op de huid. Voorheen kon dat alleen maar in laboratoriumomstandigheden met gasanalyses of invasief. Mijn algemenere boodschap aan de overheid: kijk eens naar de verdeling van onderzoeksgeld. Heel veel geld gaat naar universiteiten, voor fundamenteel onderzoek. Interessant, maar de verdere toepassing en implementatie ervan gaan moeizaam, de relatie met de praktijk schiet vaak tekort. Wij vinden dat hogescholen daarin een belangrijke rol kunnen vervullen, die zijn praktijkgericht en sterk in toepassingsgerichte ontwerpen. Geef ons meer geld en bevorder de samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en het praktijkveld en laat die relatie niet zo onevenwichtig zijn als die nu is. Op de “markt” van het festival viel de belangstelling nogal tegen. Maar bij het diner hebben we met instellingen en bedrijven geanimeerde gesprekken gevoerd over gezondheid en technologie. Dat leverde hier en daar eerste ideeën op voor samenwerking, dus wie weet wat voor nieuwe allianties eruit voortkomen. Politici heb ik niet kunnen spreken, die zaten aan andere tafels. Mij is opgevallen dat Health Valley heel goed is in het organiseren van netwerken en organisaties binnen de gezondheidszorg bij elkaar weet te brengen. Zorg is niet meer alleen kijken naar ziekte, steeds meer komt de nadruk te liggen op gezondheid bevorderen en preventie. Hoe meer we samenwerken, hoe beter dat lukt.’ 


Terug naar het overzicht

Auteur:
Rob Vullings
Health Valley Netherlands


Tags

Health Valley Partners