Home Actueel Uitgelicht Inspirerende innovator: Chris Doomernik

23 oktober 2019

Inspirerende innovator: Chris Doomernik

zet zich in voor fijn ouder worden met behulp van innovatie

Je hoeft aan Health Valley niet te vragen hoe belangrijk innovatie volgens hen is. Directeur Chris Doomernik ziet dat er in de zorg positieve ontwikkelingen zijn. Er is meer aandacht voor preventie en het denken in silo’s verdwijnt. “De innovaties die nu plaatsvinden en die zich door ontwikkelen kunnen ervoor gaan zorgen dat het voor mij, op mijn oude dag, fijn is om te leven.”

Want dat is wat Health Valley voor ogen heeft. Het is het grootste innovatienetwerk in Life Sciences & Health van Nederland dat zich samen met haar ruim 250 partners inzet voor de gezonde mens en zorg van morgen. Het fungeert daarbij als een brug tussen bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden.

Innovatie in de zorg is volgens Doomernik niet alleen belangrijk, maar zelfs broodnodig. “We worden als samenleving steeds ouder. Dat is op zich heel mooi, maar als je kijkt naar de kosten en het aantal beschikbare medewerkers, dan kun je in de toekomst niet op dezelfde manier zorg blijven aanbieden als nu. Innovatie is de sleutel richting de oplossing.” Want gezond blijven en op een fijne manier oud worden is uiteindelijk het einddoel voor iedereen. “Voor ons gaat het niet om ouder worden op zich, maar om een langer leven in goede gezondheid en door goede zorg.”

Er wordt volgens Doomernik steeds beter onderkend dat er nu nog sprake is van een tweedeling. “In de toekomst mag het niet meer zo zijn dat de mensen met de beste opleiding en de grootste portemonnee het zich wel kunnen permitteren om de juiste faciliteiten in te kopen, terwijl de anderen dat niet kunnen en daardoor in minder goede gezondheid korter leven.”

Aandacht voor preventie

Doomernik ziet tot haar genoegen dat er steeds meer aandacht voor preventie komt. “Hoe voorkom je dat je ziek wordt? Voor de zorgsector is dat een grote omslag. Die heeft zich heel lang puur gefocust op beter maken. Gelukkig besteden artsen steeds meer aandacht aan gezond leven. Niet altijd is een medicijn de oplossing, soms ligt dat ook in een ander voedings- of beweegpatroon.”

Ze ziet ook uitdagingen. “Ook na succesvolle pilots is het nog geen vanzelfsprekendheid dat bijvoorbeeld een apparaat of een vorm van onderzoek breed wordt toegepast. De financiering komt soms niet rond, het duurt heel lang om de certificering te regelen, of een instelling wil zelf het wiel opnieuw uitvinden en gebruikt eerdere bevindingen van anderen niet. In die zin is er nog wel een weg te gaan. Want we willen uiteraard dat zaken die blijken te werken zo snel mogelijk breed kunnen worden toegepast.”

Mooi innovatieklimaat

Health Valley heeft zijn kantoor in Nijmegen en noemt dat dé Health– en Hightech-regio van Nederland. Het zoekt de verbinding met partijen uit heel Nederland en zelfs daarbuiten, maar de provincie Gelderland blijft, ook als het over samenwerking gaat, belangrijk. “De helft van onze partners komt uit Gelderland. Daar gebeurt heel veel op het gebied van innovatie in de zorg. Het samenspel van bedrijven met zorgaanbieders gaat in deze regio ook heel erg goed. Je merkt gewoon dat steeds meer bedrijven hier naartoe trekken omdat hier zo’n mooi innovatieklimaat beschikbaar is. Het gaat er qua samenwerken ook echt anders aan toe dan vijf jaar geleden. Er was in de regio toen ook aandacht voor innovatie in de gezondheidszorg, maar nu pakken partijen dat echt gericht in samenhang met elkaar aan.”

Samenwerken hoeft niet alleen binnen de zorgsector, vindt Doomernik. Het feit dat de regio ook op de terreinen food en energy succesvol is, biedt ook samenwerkingskansen. “De koppeling met food ligt zeker voor de hand en die zie je ook steeds vaker. Zeker nu er dus meer aandacht is voor preventie, waarbij gezonde voeding een grote rol speelt. Op het gebied van energy zijn partijen in de gezondheidszorg meer met duurzaamheid bezig. Er wordt in het algemeen steeds minder in silo’s gedacht. Gelukkig maar. Natuurlijk heb je vaak een puur sectorgerichte aanpak nodig, maar soms moet je cross-sectoraal denken.”


Terug naar het overzicht

Health Valley Partners