Home Actueel Vraag & Aanbod Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 2)

08 oktober 2020

Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 2)

Het doel van het programma Zorg voor innoveren is om zorginnovatoren verder te helpen met innovatievraagstukken. Deze subsidieoproep richt zich op het bieden van ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken.

Doel subsidieoproep

Deze ronde betreft de tweede ronde van de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching. Deze subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie. Met de subsidie kan men een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach biedt advisering bij de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan maximaal € 5.000 worden aangevraagd om een externe coach in te huren die adviseert over de implementatie- en/of opschaling van een innovatie in de zorg. Daarbij kan gedacht worden aan de voorbereiding van implementatie studies, het verbinden met proeftuinen, het bepalen van de innovatiestrategie, het navigeren door de wet- en regelgeving, en de opschaling van de innovatie in de zorgpraktijk. De coach wordt nadrukkelijk niet ingezet voor begeleiding bij de (door)ontwikkeling van de innovatie.

Randvoorwaarden

Let op! Voor deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond gehanteerd. Als verdeelregel is gekozen voor het systeem van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, een verdeling op volgorde van binnenkomst van de aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Indien blijkt dat het beschikbare subsidiebudget is uitgeput, zal een aanvraag moeten worden afgewezen. Bij uitputting van het budget zal de subsidieronde (voortijdig) worden gesloten.

Wie kan aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet; of
  • de ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet.

Budget

Per aanvraag kan maximaal €5.000,- inclusief eventueel verschuldigde btw worden aangevraagd met een maximale looptijd van zes maanden. De subsidie mag alleen worden ingezet om de adviesdiensten van de coach te vergoeden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 28 oktober 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet (mits het subsidieplafond niet is bereikt, zie Randvoorwaarden).

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

 Subsidieoproep Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 2) (pdf) 211 KB

SUBSIDIE AANVRAGEN


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
ZonMw


Tags

Health Valley Partners