Home Actueel Vraag & Aanbod Nextgen Ventures start met een nieuw investeringsfonds voor de zorg: Nextgen Ventures 2

18 april 2020

Nextgen Ventures start met een nieuw investeringsfonds voor de zorg: Nextgen Ventures 2

'Data is Next'

Nextgen Ventures is gestart met haar tweede fonds. In twee opeenvolgende closings hebben strategische partners, institutionele investeerders en family offices in totaal € 23,6 miljoen aan Nextgen Ventures 2 gecommitteerd. Dit vermogen wil Nextgen Ventures 2 de komende vijf jaar investeren in circa twaalf data gedreven bedrijven die technisch en innovatief zijn en daarmee bijdragen aan betere, efficiëntere en betaalbare gezondheidszorg.  Topfonds Gelderland, waarvan Oost NL fondsmanager is, is een van de investeerders in het fonds.

Data is next

De afgelopen jaren is veel nieuwe technologie geïntroduceerd die vooral gericht is op nieuwe behandelvormen en minder op procesinnovatie. Dit heeft geleid tot een hogere levensverwachting en meer perspectief voor patiënten, wat een buitengewone prestatie van de sector is geweest. De gezondheidszorg is een succesvolle, maar ook een kwetsbare sector gebleken. De kosten zijn gestegen en de sector is nog altijd arbeidsintensief waarbij nieuwe technologie vooral wordt ingezet voor behandelingen. 

Nextgen Ventures 2 wil investeren in innovatie die gericht is op de juiste inzet van technologie en mensen, bijvoorbeeld door interventies te selecteren waar patiënten het meeste baat bij hebben en deze patiënten waar mogelijk thuis en op afstand behandelen. Nextgen Ventures 2 is tevens geïnteresseerd in specifieke behandelingen die de zorg efficiënter en effectiever maken, zoals nieuwe minimaal invasieve behandelingen.  

Het doel van deze investeringen is een positieve bijdrage te leveren aan de (gezondheids)zorg. Het gebruik van data is hierbij cruciaal. Data kan helpen bij het nemen van beslissingen en het ondersteunen van kwetsbare groepen in hun dagelijkse activiteiten en juist hier blijkt in de huidige tijd veel vraag naar te zijn; de Coronacrisis maakt meer dan ooit duidelijk dat het cruciaal is meer te investeren in zorginnovatie en eHealth. Data kan ook helpen bij het afstemmen van medicatie en medische ingrepen op leefstijl en het opleiden van schaars zorgpersoneel of het efficiënter inrichten van klinische studies. Kortom: 'Data is next'.  

Gezamenlijke doelstellingen

Nextgen Ventures heeft het voordeel te mogen samenwerken met fondsen en instituten die ook in deze ontwikkelingen willen investeren en waarvan een aantal na het eerste fonds ook in het tweede hebben deelgenomen. Het tweede fonds heeft daarnaast nieuwe investeerders mogen verwelkomen die deze doelstelling ook onderschrijven waaronder maatschappelijk geëngageerde familiefondsen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en een zorginstelling. In het persbericht (pdf) een volledig overizicht van de investeerders.

Eerdere samenwerking

Oost NL en Nextgen Ventrures kennen elkaar van eerdere investeringen in beloftevolle zorgbedrijven, zoals PlasmacureEncapson en Soulve Innovations.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Ronald Maurer
Oost NL

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners