Home Actueel Vraag & Aanbod NWO MISSIE: PPS-calls op missie I (leefstijl en leefomgeving) en IV (mensen met dementie)

23 september 2020

NWO MISSIE: PPS-calls op missie I (leefstijl en leefomgeving) en IV (mensen met dementie)

ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) twee subsidieoproepen van de missiecalls: 'Leven met dementie' en 'Leefstijl en leefomgeving'.

ZonMw werkt samen met NWO, de overheid, private partijen en regio's en kennisinstellingen. Met elkaar dragen we bij aan de uitvoering van de Kennis- en innovatieagenda’s (KIA). ZonMw wil door met deze partijen samen te werken, streven naar een goede gezondheid voor iedereen.

Over NWO-KIC

Het NWO-instrumentarium voor het KIC 2020-2023 biedt financiering voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek in publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS). Het instrumentarium bestaat uit vier hoofdlijnen: missiegedreven calls, partnerschappen, strategische samenwerkingen en praktijkgerichte instrumenten. Hiervoor is jaarlijks 118 miljoen euro gereserveerd.

NWO-KIC Subsidieoproepen

Subsidieoproep Leefstijl en leefomgeving

In deze subsidieoproep willen we met onderzoek een bijdrage leveren aan structurele verbetering van gelijkheid in kansen om in goede gezondheid te leven.

Lees meer over deze oproep

Subsidieoproep Leven met dementie

De subsidieoproep gaat over mechanistisch onderzoek en onderzoek naar psychosociale interventies gericht op gepersonaliseerd zelfmanagement.

Lees meer over deze subsidieoproep

Subsidieoproepen ZonMw: KIA Gezondheid en Zorg

Binnen de volgende KIA's wordt jaarlijks een aantal grote thematische subsidieoproepen ontwikkeld.

  • Energietransitie en Duurzaamheid
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Gezondheid en Zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk verdienvermogen

ZonMw draagt bij aan de KIA Gezondheid en Zorg. Binnen deze KIA voert ZonMw 2 subsidieoproepen uit in samenwerking met NWO. Het gaat om de subsidieoproepen: ‘Leefstijl en leefomgeving’ en ‘Leven met dementie’.

NWO Partnerschappenloket geopend

Wil uw publieke en/of private partij zelf een vraaggedreven onderzoek met impact initiëren? Kijk voor meer informatie op NWO.nl.

Meer informatie over NWO-KIC

Het NWO-instrumentarium voor het KIC 2020-2023 biedt financiering voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek in publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS). Het instrumentarium bestaat uit vier hoofdlijnen, waarvoor jaarlijks 118 miljoen euro is gereserveerd.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
ZonMw


Tags

Health Valley Partners