Home Actueel Vraag & Aanbod OP Oost openstellingen in 2019

22 februari 2019

OP Oost openstellingen in 2019

Ook in 2019 zijn er weer mogelijkheden voor het verkrijgen van EFRO-subsidies via OP Oost. In deze nieuwe subsidieregeling is een duidelijker verschil gemaakt tussen subsidies voor prioriteit 1. ‘Algemene innovatie’ en prioriteit 2. ‘Koolstofarme innovatie’. Onder de naam “Slimme CO2-reducties” is de regeling voor prioriteit 2. anders vormgegeven waardoor er nieuwe subsidiemogelijkheden ontstaan.

Slimme CO2-reductie Grote R&D-samenwerkingsprojecten (onderdeel 3.1)

In deze regeling wordt duidelijk aangegeven voor welke activiteiten u subsidie kunt aanvragen. Ook zijn een aantal beperkende bepalingen niet opgenomen, zoals het minimale percentage voor de deelname van mkb-bedrijven en het minimale percentage voor experimenteel onderzoek. Het subsidiepercentage voor mkb’ers is verhoogd met 10% (van 40% naar 50%).

Algemene innovatie (onderdeel 3.3. en 3.4)

De regelingen voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten (3.3) en Proeftuinen (3.4) blijven in dezelfde vorm als eerder bestaan. De openstellingen voor 2019 zullen echter wel beperkter van omvang zijn omdat de grens van het beschikbare budget voor prioriteit 1. in zicht is.

Een fonds voor leningen Gelderland

Voor Gelderland komt er een fonds waaruit Gelderse bedrijven een (converteerbare) lening kunnen aanvragen. Dit fonds wordt naar verwachting aan het eind van het tweede kwartaal 2019 opengesteld. Met leningen tussen € 350.000 tot € 2.000.000 kunnen ondernemers hun innovaties verder kunnen ontwikkelen en naar de markt te brengen. De uitvoering van het fonds vindt niet bij OP Oost plaats, maar wordt bij een fondsbeheerder belegd.

De planning

Naar verwachting zullen de laatste aanvragen uit de regeling van 2018 (uiterlijk 28 februari 2019 ingediend) begin april in de deskundigencommissie worden besproken.  De openstelling van de regelingen voor 2019 zal dan medio mei ingaan volgens het principe 'first come first serve'; ruim voor die tijd vindt u hierover meer informatie op deze website.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
OP Oost


Tags

Health Valley Partners