Home Actueel Vraag & Aanbod Programma Langer Thuis

28 juni 2018

Programma Langer Thuis

De minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kondigde afgelopen week het nieuwe programma Langer Thuis aan. Dit programma zal starten vanaf 2019 en heeft als doel de zorg voor ouderen in hun thuissituatie te verbeteren. Middels het programma Langer Thuis wil de overheid netwerken in de wijk versterken, mantelzorgers ontlasten en een slimmere inzet van technologie en e-health om ouderen langer en gezonder thuis te laten wonen. Het Langer Thuis programma voorziet in drie subsidieregelingen om digitale innovatie in de langdurige ouderenzorg te stimuleren.

Stimuleringsregeling E-health Thuis

De stimuleringsregeling E-health Thuis is gericht op e-health in de thuissituatie en omvat digitale communicatieplatforms, het inzetten van beeldzorg en zorg op afstand middels domotica en sensoren, het aanreiken van medicatie door gebruik van een medicijndispenser, en valpreventie.

VIPP Care Innovatieregeling

Na een versnellingsprogramma informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional (VIPP) in de ziekenhuizen, de GGZ (in de maak) en huisartsenzorg (in de maak), komt er dus ook een speciaal programma voor gegevensuitwisseling in de langdurige ouderenzorg. Dat betekent dat er in 2019, 2020 en 2021 per jaar naar schatting 60 miljoen euro begroot is voor het stimuleren van e-health en het versterken van informatie-uitwisseling.

Innovatieregeling Woonzorgarrangementen

De innovatieregeling Woonzorgarrangementen zal voorzien in het creëren van nieuwe woonzorgvormen en het aanpassen van eigen woningen van ouderen. Door het installeren van bijvoorbeeld een traplift en eventuele andere aanpassingen kunnen mensen langer in hun eigen huis blijven wonen, ook wanneer er extra zorg of ondersteuning nodig is.

Budget

De minister heeft bekend gemaakt dat er in totaal een budget van 270 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de periode 2019-2021.

De inzet, doelgroep en verdeling van middelen dient nog verder uitgewerkt te worden door het ministerie. Ook verdere aanvullende voorwaarden zijn nog niet bekend maar wij zullen de actuele ontwikkelingen voor u op de voet volgen.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Ministerie van VWS
Rijksoverheid


Tags

Health Valley Partners