Home Actueel Vraag & Aanbod Sleuteltechnologieën (KIC)

23 september 2020

Sleuteltechnologieën (KIC)

Sleuteltechnologieën zijn technologieën van de ‘toekomst’ die een enorme impact zullen hebben op de manier waarop we leven, leren, werken en produceren. Het zijn technologieën die onze ideeën over wat we mogelijk achten overboord zetten en potentieel tot baanbrekende innovaties leiden. NWO investeert in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen.

Doel van het programma

De call Sleuteltechnologieën is gericht op de financiering van fundamenteel en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek naar technologische doorbraken om economische kansen voor Nederland te creëren en bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

De call Sleuteltechnologieën heeft volgende doelen: 

 1. de ontwikkeling van wetenschappelijk excellente kennis op basis van fundamenteel of toepassingsgericht onderzoek én hieruit voor het bedrijfsleven en de maatschappij relevante nieuwe technologie via een multidisciplinaire  aanpak;
 2. het opbouwen van intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties binnen consortia tussen kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
 3. het creëren van meer focus en massa (coherentie) in het onderzoek op voor Nederland relevante thematische gebieden en sleuteltechnologieën om sterke internationaal onderscheidende posities in het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur te creëren; en
 4. het bevorderen van het valoriseren van de ontwikkelde kennis door (eind)gebruikers.

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en markten, vergroten concurrentiekracht en versterken de banengroei. Ze maken baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk en zijn daarbij relevant voor zowel wetenschap als maatschappij en markt. Sleuteltechnologieën kenmerken zich door hun brede toepasbaarheid en bereik: inzet is mogelijk in verschillende sectoren en/of innovaties.

Vanuit het perspectief van de potentiële bijdrage van technologie aan maatschappelijke uitdagingen in Nederland heeft het Ministerie van EZK de volgende clusters van sleuteltechnologieën aangewezen:

 • Chemical Technologies
 • Digital Technologies
 • Engineering and Fabrication Technologies
 • Photonics and Light Technologies
 • Advanced Materials
 • Quantum Technologies
 • Life science technologies
 • Nanotechnologies

Wie kunnen aanvragen?

Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken.

Meer informatie over deze call for proposals, budget en deadlines staat op de financieringspagina van deze call.

KIC-MISSIE

Dit programma valt binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, waarin NWO jaarlijks een beperkt aantal grote thematische calls publiceert.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)


Tags

Health Valley Partners