Home Actueel Vraag & Aanbod SLIM-regeling

20 mei 2020

SLIM-regeling

Onderwerpen als cybersecurity en privacy worden nu dikwijls op de lange baan geschoven, hoewel het voor Health organisaties toch een belangrijke investering is om tijdig de privacy-voorschriften en cybersecurity-maatregelen in acht te nemen. Onder het mom jong geleerd is oud gedaan kunnen zeker startende organisaties concurrentievoordeel behalen wanneer hun product of dienst compliant en veilig is, wat niet alleen een vereiste is voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming maar ook om het vertrouwen van de markt en de maatschappij te krijgen. Voorkom dat je een mooie organisatie bouwt, die op een cruciaal moment in de problemen raakt door datalekken of cybersecurity-incidenten. 

Omdat wij als Deloitte begrijpen dat deze onderwerpen heel belangrijk zijn, maar ook een grote investering vragen, hebben wij gezocht naar een mogelijkheid om organisaties hierin te kunnen ondersteunen op betaalbare wijze. Zo zijn wij op de SLIM-regeling gestuit, een subsidieregeling die erop gericht is om een leercultuur neer te zetten binnen een organisatie waardoor een duurzaam leerklimaat ontstaat. Deloitte wil dit leerklimaat invullen door een leercultuur beschikbaar te stellen waarbij Health organisaties privacy en cybersecurity eigen kunnen maken door eigen deskundigen inhouse op te leiden. De opgeleide deskundigen krijgen op hun beurt alle lesmateriaal ter beschikking en worden begeleid in het overdragen van de kennis op de rest van de medewerkers. Op deze wijze blijft de kennis binnen de organisatie, is er altijd iemand aanwezig met kennis van privacy en security en hoeven (nieuwe) medewerkers niet steeds opnieuw door een externe organisatie opgeleid te worden. Kortom: het privacy en security niveau wordt omhoog getild én gelijk getrokken. Bovendien leiden wij jullie ook deels op in een samenwerkingsverband van soortgelijke organisaties en brengen wij jullie met elkaar in contact waardoor jullie ook ervaringen en kennis met elkaar kunnen delen.

Het programma is als volgt:

  1. Een train-the-trainer programma: hierbij worden de deskundigen gedurende één dag opgeleid. Afhankelijk van de situatie omtrent corona kan dat op een locatie of via een online classroom. Vervolgens zijn onze specialisten één dag per organisatie beschikbaar om de stof toe te spitsen op de wensen van de organisatie. Hierbij is derhalve veel aandacht voor de situatie van de organisatie zelf en staan we stil bij de specifieke omstandigheden in de gezondheidssector;
  2. Één van onze specialisten zal vervolgens een hele dag beschikbaar zijn om de opgeleide deskundigen te ondersteunen bij het zelfstandig geven van de training binnen de organisatie;
  3. De Escape Room: bij dit pakket stellen wij onze Escape Room ter beschikking, een escape room om cybersecurity- en privacy vraagstukken op te lossen. Dit is een unieke wijze die wij ontwikkeld hebben om kennis in de praktijk te brengen en bewustzijn te creëren. Het gebruik kan in verband met Corona aangepast worden op de situatie.

In de subsidieaanvraag voor ons leer-concept kunnen tien organisaties participeren, dus wie het eerst aanmeldt, zal in de aanvraag worden opgenomen! Op basis van tien organisaties kunnen we het volledige leerprogramma aanbieden voor een gereduceerd budget van 10.000 EUR per organisatie, waarvan slechts 2.000 EUR (aan cash-out) per organisatie hoeft te worden betaald. Voor dit bedrag krijgen jullie een leerprogramma en materiaal ter beschikking én natuurlijk de inhouse opgeleide deskundigen.

Bij interesse, meld je dan snel aan bij Sari Koelewijn, via: SKoelewijn@deloitte.nl. Uiteraard mag je ons ook benaderen bij eventuele vragen en ideeën.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Sari Koelewijn
Deloitte

Publicatie over partner(s):

  • Deloitte Accountancy & Advies B.V.


Tags

Health Valley Partners