Home Actueel Vraag & Aanbod Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

18 januari 2019

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van e-health? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband.
 

Ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health. Dat is het doel van de SET.  

E-health

Het gaat om bestaande e-health :

  • die de kwaliteit van leven van mensen met een (risico op) chronisch ziekte of ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbetert
  • die zorgverleners in staat stelt om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening
  • waarbij gemeenten en zorgverzekeraars met dezelfde budgetten meer mensen kunnen helpen.

Budget

Voor 2019 is € 28 miljoen beschikbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verdeelt dit bedrag op volgorde van binnenkomst. Lees meer over de subsidiabele kosten.

Voorwaarden

Wilt u voor subsidie in aanmerking komen? Bekijk de voorwaarden van SET. De beoordelingscriteria volgen na publicatie van de regeling in de Staatscourant.

Aanvragen

Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz (thuis)) kan in samenwerking met 1 of meerdere inkopers van zorg en/of ondersteuning (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) een aanvraag indienen. Deze samenwerking noemen we in de regeling een innovatiecluster e-health.

Een aanvraag indienen kan vanaf 1 maart 2019, via mijn.rvo.nl. Hier vindt u ook de benodigde formulieren voor een aanvraag. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Wet- en regelgeving

De SET valt onder de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV).


Terug naar het overzicht

Auteur:
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Rijksoverheid


Tags

Health Valley Partners