Home Actueel Vraag & Aanbod Subsidieregeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten

04 juni 2020

Subsidieregeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten

Donderdag 11 juni 2020 om 09.00 uur gaat de subsidieregeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten open. Deze subsidieregeling is bedoeld voor MKB-ondernemers die samenwerken in een innovatieproject. Het gaat om een samenwerking van twee of meer onafhankelijke MKB-ondernemingen. Aanvragen kunnen tot 10 september 2020 (17.00 uur) ingediend worden.

Na de sluitingsdatum worden volledige aanvragen volgens een tendersystematiek behandeld. Op de website van provincie Overijssel vind je meer informatie over deze regeling. Je kan ook contact opnemen met het subsidieloket: subsidie@overijssel.nl of 038 499 88 99 (kies 1).

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers die samenwerken in een innovatieproject. Het gaat om een samenwerking van 2 of meer onafhankelijke MKB-ondernemingen.

  • De samenwerkingspartner(s) hoeven niet uit Overijssel te komen. Zij kunnen ook gevestigd zijn in andere provincies.
  • De MKB-ondernemers vragen de subsidie aan in de provincie waar meer dan 50% van de subsidiabele kosten worden gemaakt.

Voorbeeld: U bent een Overijsselse MKB-ondernemer en werkt samen met een MKB-ondernemer uit Gelderland, en 55% van de subsidiabele kosten worden gemaakt in Overijssel. U vraagt de subsidie aan in Overijssel.

Let op: maakt geen van de deelnemende MKB-ondernemingen meer dan 50% van de subsidiabele kosten? Dan vraagt u aan bij de RVO in het landelijke vangnet: loketwijzer RVO.

Waarvoor

Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode.

Uw aanvraag draagt bij aan de MKB-innovatieagenda van één van de volgende topsectoren:


Terug naar het overzicht

Auteur:
Redactie
Provincie Overijssel

Publicatie over partner(s):


Tags

Health Valley Partners