Jouw zorginnovatie testen in de praktijk? Meld je aan!
Home Services Embedded Fieldlabs

Embedded Fieldlabs

Innovaties die tot betere zorg leiden, vinden vaak moeizaam de weg naar de zorgpraktijk. Dit heeft te maken met de ingewikkelde regelgeving, maar zeker ook met patiënten en professionals die gewoonweg tijd nodig hebben om de innovatie te leren kennen en te gebruiken. Zo verstrijken al gauw jaren voordat een idee tot een brede toepassing komt. Als partner van de Health Valley Netherlands heb je de unieke kans om via de verschillende FieldLabs je zorginnovatie(s) versneld en succesvol op de markt brengen.  In deze inspirerende proeftuinen werken zorginstellingen, het onderwijs, de wetenschap en het (MKB)-bedrijfsleven met elkaar samen om zorginnovaties (door) te ontwikkelen, uit te testen en te evalueren. 
 

Neem een kijkje in de inspirerende proeftuinen: 

FieldLab Gehandicaptenzorg

In het FieldLab Gehandicaptenzorg werkt zorgorganisatie Siza samen met andere partners aan de ontwikkeling van oplossingen voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ideeën zijn er genoeg, de uitdaging is de ontwikkeling ervan tot stand te brengen. Het gaat hierbij om hulpmiddelen die hen kunnen steunen bij een zelfstandiger bestaan: 

 • Mensen met hersenletsel zijn geholpen met toepassingen die hen in huis of op en buiten een instellingsterrein alle bewegingsvrijheid en gevoel van veiligheid geven. 
 • Mensen met ernstige meervoudige beperkingen hebben baat bij technologie die hun hersenactiviteit omzet in beweging en interactie. 

De beoordeling van ideeën gebeurt samen met cliënten, verwanten en professionals.

Meer informatie en contact:
Jorrit Ebben, innovatiemanager
E-mail: jorrit.ebben@siza.nl 
Telefoon: 06 53 69 71 81
Website: www.fieldlabgehandicaptenzorg.nl 

 

FieldLab Eerstelijnszorg

Binnen het FieldLab Eerstelijnszorg zet zorggroep STIELO met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in op betere en efficiëntere zorg door te innoveren binnen de eerste lijn en ook tussen de eerste en tweede lijn. Binnen STIELO werken negen eerstelijns zorgpraktijken (apotheek, huisartsen, fysio- en oefentherapeuten, logopedisten en psychologen) multidisciplinair samen aan betere zorg voor bewoners in het Waalspronggebied (Nijmegen-Noord). Het FieldLab zet in op drie thema’s: 

 • Preventie: de ontwikkeling van producten die gezond gedrag stimuleren, waardoor mensen langer gezond, zelfstandig en zelfredzaam zijn. 
 • Gebundelde zorg: de ontwikkeling van zorginnovaties voor mensen die tegelijkertijd meerdere ziekten en aandoeningen hebben. 
 • Integraal & digitaal: de verbetering van ICT-systemen voor een snellere en effectievere uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en eerstelijns- en tweedelijns zorgprofessionals.

fieldlabeerstelijnlogo.pngMeer informatie en contact:
Koen Dortmans, programmamanager
E-mail: koen.dortmans@fieldlabeerstelijn.nl
Telefoon: 06 55 2278 27
Website: www.fieldlabeerstelijn.nl 

Innovatiereis van een proeftuin voor e-health

Henk Schers (Nederlands Huisartsen Genootschap) en actieonderzoekers Koen Dortmans en Erik de Vries van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben hun ervaringen met het Field Lab Eerstelijnszorg beschreven in het boek ‘Innovatiereis van een proeftuin voor e-health’. Met kwesties, leermomenten en antwoorden. Bekijk en lees hier gratis de digitale versie! 

FieldLab Tweedelijnszorg

Binnen het FieldLab Tweedelijnszorg bereiden meerdere ziekenhuizen zich samen voor op de tweedelijnszorg van de toekomst. Santiz ziekenhuizen, Slingeland Ziekenhuis en SKB Winterswijk werken samen met het Rijnstate ziekenhuis en thuiszorgorganisatie Sensire om het zorglandschap in de Achterhoek vorm te geven. Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft de ambitie om zorginnovatie naar een hoger niveau te tillen. Alle genoemde ziekenhuizen testen de prototypen direct in de praktijk van het ziekenhuis, zodat deze aansluiten bij de behoeftes van patiënten. Een aantal voorbeelden van prototypen zijn: 

 • Sensoren die patronen en bewegingen van patiënten goed in kaart brengen. 
 • Een platform voor specialisten en patiënten waar informatie vanuit medische apps voor patiënten samenkomen. 
 • Innovatieve tooling om instrumentarium te kunnen tracken & tracen binnen het ziekenhuis voor een verhoogde patiëntveiligheid en beter voorraadbeheer in het ziekenhuis

Meer informatie en contact Santiz ziekenhuizen:
Daniel Winkeler, verandermanager en organisatieadviseur
E-mail: danielwinkeler@room-to.nl  
Telefoon: 06 48 50 78 70
Website: www.slingeland.nl 

 

FieldLab Revalidatie

De Sint Maartenskliniek heeft samen met onder meer de ZZG zorggroep en het Radboudumc het FieldLab Revalidatie ontwikkeld voor innovaties die de revalidatiezorg nog beter maken. Ook het bedrijfsleven neemt deel zodat vernieuwingen sneller in de praktijk toegepast worden. Het FieldLab focust op:

 • Innovatie in dwarslaesiezorg: dwarslaesie-patiënten hebben speciale middelen nodig om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. 
 • Loop expertise: in het Loop Expertise Centrum wordt kennis en kunde vanuit verschillende disciplines ingezet om de revalidatie nog effectiever te maken. 
 • Zelfrevalidatie: veel patiënten revalideren vooral thuis. Het FieldLab werkt nauw samen met bedrijven die hiervoor technologieën ontwikkelen. 
 • Preventie en snel verhelpen van rugklachten: veel mensen hebben last van rugklachten. Er is gekozen voor dit speerpunt om uitval op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken.


Meer informatie en contact:
Remco Hoogendijk, innovatiemanager
E-mail: r.hoogendijk@maartenskliniek.nl 
Telefoon: 06 28 90 91 88
Website: www.maartenskliniek.nl

 

FieldLab Ouderenzorg

De Technologie & Zorg Academie (TZA) is hét regionale innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum in Twente op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen gericht op het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. De TZA werkt in het FieldLab Ouderenzorg nauw samen met (zorg)ondernemers, overheid en onderwijs. De TZA beschikt over een state-of-the-art en laagdrempelig living lab. De organisatie test zorgproducten en e-health innovaties op gebruiksvriendelijkheid, gebruikservaring en acceptatie in een realistische zorgsetting. Hogeschool Saxion en Roessingh Research and Development leveren de test-expertise. De Twentse Zorgacademie zorgt voor een passende groep gebruikers. Zoals mensen met milde cognitieve klachten of mensen met een beperking. Ook kan de organisatie mantelzorgers, professionals en studenten betrekken bij het testen.

Deelnemende zorg- en kennisorganisaties zijn Aveleijn, Carintreggeland, Hogeschool Saxion, Livio, ROC van Twente, Roessingh Research and Development en ZorgAccent. Belangrijke andere partners van de TZA zijn de gemeenten Enschede, Dinkelland en Tubbergen, de firma Loohuis Installatietechnieken en Loohuis Communicatie & Beveiliging. 

Meer informatie en contact:
Eric Wolkotte, directeur
E-mail: ​info@tza.nu
Telefoon: 06​ ​37 60 44 85
Website: ​www.tza.nu

Jouw zorginnovatie testen in de praktijk?

Wil je je innovatie testen in één van de FieldLabs? Neem dan voor meer informatie over de verschillende FieldLabs contact op met Health Valley. Health Valley Netherlands is hét innovatienetwerk binnen Life Science & Health. Wij kunnen je doorverwijzen naar de juiste contactpersonen. 

Contactpersoon: Marc Kalf
Telefoon: 06 22 38 93 23
E-mail: m.kalf@healthvalley.nl  

Bekijk ook: brochure Menukaart: Test je zorginnovatie in de praktijk (PDF)

Health Valley Partners