Home Services Embedded Fieldlabs

Embedded Fieldlabs

Innovaties die tot betere zorg leiden, vinden vaak moeizaam de weg naar de zorgpraktijk. Dit heeft te maken met de ingewikkelde regelgeving, maar zeker ook met patiënten en professionals die gewoonweg tijd nodig hebben om de innovatie te leren kennen en te gebruiken. Zo verstrijken al gauw jaren voordat een idee tot een brede toepassing komt. Via de verschillende Embedded Fieldlabs kun je als Health Valley partner je zorginnovaties versneld en succesvol op de markt brengen.
 

Proeftuinen voor innovaties

Embedded Fieldlabs zijn inspirerende proeftuinen waar zorginstelling, wetenschap, onderwijs en het (MKB)-bedrijfsleven met elkaar samenwerken. Effectieve broedplaatsen dus, om zorginnovaties (door) te ontwikkelen, uit te testen en te evalueren.
 

Neem een kijkje in de inspirerende proeftuinen

FieldLab Gehandicaptenzorg

In het FieldLab Gehandicaptenzorg worden (technische) hulpmiddelen beoordeeld voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel of met ernstige meervoudige beperkingen. Ideeën zijn er genoeg, de uitdaging is de ontwikkeling ervan tot stand te brengen. Het gaat hierbij om hulpmiddelen die hen kunnen steunen bij een zelfstandiger bestaan:
 • Mensen met hersenletsel zijn geholpen met toepassingen die hen in huis of op en buiten een instellingsterrein alle bewegingsvrijheid en gevoel van veiligheid geven.
 • Mensen met ernstige meervoudige beperkingen hebben baat bij technologie die hun hersenactiviteit omzet in beweging en interactie.
De beoordeling van ideeën gebeurt samen met cliënten, verwanten en professionals. Binnen dit FieldLab werkt Siza samen met het bedrijfsleven en andere zorg- instellingen, zoals Philadelphia en ’s Heerenloo.

 


FieldLab Eerstelijnszorg Thermion

FieldLab Thermion zet in op betere en efficiëntere zorg door te innoveren binnen de eerste lijn (huisarts, apotheek, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist etc.) en ook tussen de eerste en tweede lijn (ziekenhuizen). FieldLab Thermion zet hierbij in op drie thema’s:
 • Preventie: de ontwikkeling van producten die gezond gedrag stimuleren. Het doel is om mensen langer gezond te houden, en langer zelfstandig en zelfredzaam te laten zijn. Dit bespaart zorgkosten.
 • Gebundelde zorg: de ontwikkeling van zorginnovaties voor mensen met multimorbiditeit (het tegelijkertijd hebben van meerdere ziekten en aandoeningen).
 • Integraal & digitaal: de verbetering van ICT-systemen voor een snellere en effectievere uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en eerstelijns- en tweedelijns zorgprofessionals.
 • Daarnaast wordt een toolbox ontwikkeld om de innovatie- processen binnen het Field Lab zelf optimaal te laten functioneren.
Belangrijke partners voor Thermion zijn de kennispartijen Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en daarnaast de zorgpartners STIELO en de ZZG Zorggroep. Tenslotte zijn ondernemers betrokken: Games for Health Europe, Medworq, the Habit Agency, Orfeus en Symax.

 

FieldLab Tweedelijnszorg

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem bereidt zich samen met Rijnstate Ziekenhuis, SKB Winterswijk en Sensire voor op de tweedelijnszorg van de toekomst. Door tijdig te innoveren blijft de zorg, ook in de toekomst goed toegankelijk en van hoge kwaliteit. Goede en nuttige innovaties uit het FieldLab bieden ook input voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Doetinchem (opening uiterlijk 2022). Door de actieve samenwerking met alle partijen in het FieldLab wordt gezamenlijk het zorglandschap in de regio Achterhoek vormgegeven.
Het FieldLab richt zich bijvoorbeeld op het testen van nieuwe processen of producten. Prototypes, ontwikkeld door een bedrijf worden direct getest in de praktijk van het ziekenhuis, zoals:
 • Sensoren die het mogelijk maken om patronen en bewegingen van patiënten goed in kaart te brengen.
 • Een platform voor specialisten en patiënten waar informatie vanuit medische apps voor patiënten samenkomen.
 • Innovatie tooling om instrumentarium te kunnen tracken & tracen binnen het ziekenhuis voor een verhoogde patiëntveiligheid en beter voorraadbeheer in het ziekenhuis.
 


FieldLab Revalidatie

De Sint Maartenskliniek heeft samen met onder meer de ZZG Zorggroep en het Radboudumc een proeftuin ontwikkeld voor innovaties die de revalidatiezorg nog beter maken. Ook het bedrijfsleven neemt deel. Door gerichte samen- werking kunnen vernieuwingen sneller in de praktijk toegepast worden. Het FieldLab Revalidatie focust op:
 • Innovatie in dwarslaesiezorg: dwarslaesie-patiënten hebben speciale middelen nodig om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Welke vernieuwingen gaan dat mogelijk maken?
 • Loop Expertise: Het opnieuw of beter zelfstandig kunnen lopen is een belangrijke fase in veel revalidatietrajecten. In het Loop Expertise Centrum wordt kennis en kunde vanuit verschillende disciplines ingezet om de revalidatie nog effectiever te maken.
 • Zelfrevalidatie: Veel patiënten revalideren vooral thuis. Technologie (eventueel gekoppeld aan zorg op afstand) kan hen daarbij helpen. Het Field Lab werkt nauw samen met bedrijven die deze technologie ontwikkelen.
 • Preventie en snel verhelpen van rugklachten: Veel mensen hebben last van rugklachten. Vaak zo ernstig dat zij niet meer in staat zijn om naar hun werk te gaan. Het Field Lab kiest voor dit speerpunt om uitval op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken.
 

Je zorginnovatie testen in de praktijk?

Neem contact op met projectmanager Maaike Büchner, Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland, maaike.buchner@oostnv.nl of 06-28909181 om je aan te melden voor een van de FieldLabs. Aan de hand van het protoptype van je innovatie beoordelen de FieldLabs vervolgens de toepasbaarheid en geven zij aan of ze een samenwerking willen aangaan om de innovatie te testen binnen de proeftuin.

 

Health Valley Partners

Maak ook het verschil

Maak ook het verschil

Vind partner Aanmelden als partner

Vragen? Neem contact op met Health Valley.

RSS 2.0 RSS 2.0 RSS 2.0