Home Events 3D Printing

11 april 2019, 9.00 - 12.30 uur

3D Printing

Workshop

Op donderdag 11 april 2019 organiseert Arnold + Siedsma in samenwerking met Polymer Science Park een 3D printing workshop! 
 
Interactieve workshop die je inzicht geeft in de huidige stand van zaken op het gebied van industrieel 3D printen, waarbij de meest gangbare industriële technieken voorbij komen.
De praktische toepasbaarheid wordt gedemonstreerd door middel van succesvolle seriematige toepassingen. Per voorbeeld worden de daadwerkelijke voordelen en de benodigde mindset besproken. 
Aanvullend geeft de workshop inzicht in uitdagingen en kansen voor het beschermen van de business gebaseerd op 3D print technieken met Intellectueel Eigendom (IE).
De verschillende elementen in IE beschermingsmogelijkheden, zoals merken, modellen en octrooien, voor 3D print technieken worden besproken. De diverse voorbeelden zullen jou inzicht
geven wanneer en hoe Intellectueel Eigendom van toegevoegde waarde kan zijn voor je business strategie.
 
Kortom: De workshop is uitermate geschikt voor R&D-managers en productontwikkelaars van bedrijven die de eerste stappen met 3D printen willen maken.

Inhoud van de workshop:
●       Additive Manufacturing business cases
●       Praktijk cases
●       IP in the world of 3D printing
 

Workshop leiders

Maarten van Dijk - AM expert (Additive Center); 
Oprichter van Additive Center met als doel productiebedrijven de kracht van 3D printen te laten gebruiken. Ervaring in industriële 3D print faciliteiten alswel de ontwikkeling van business cases rondom de techniek.
 
Kolja Adamczyk - Octrooideskundige (Arnold + Siedsma); 
Heeft brede ervaring met 3D printing technologie, zowel in productontwikkeling als in Intellectueel Eigendom.
Polymer Science Park, Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle
gratis
9:00 Inloop
9:30 Welkom door PSP
9:40 Additive Manufacturing business cases
10:15 Case
-- 10:45 - Break 
11:00 IP in the world of 3D printing
11:45 Case
12:15 Wrap up
Lunch
Maarten van Dijk - AM expert (Additive Center)
Kolja Adamczyk - Octrooideskundige (Arnold & Siedsma)

static

Polymer Science Park
Ceintuurbaan 15
8022 AW Zwolle

Health Valley Partners