Home Events Beeldschermzorg in coronatijden: van nood naar deugd!

28 april 2020, 15.00 - 15.45 uur

Beeldschermzorg in coronatijden: van nood naar deugd!

Webinar

Door het Coronavirus is het niet meer overal mogelijk om persoonlijke zorg te verlenen. Hierdoor is zorg op afstand de zorg die op dit moment nog geleverd kan worden en waarbij de zorgverlener het meest persoonlijke contact kan hebben met zijn of haar patiënt. Deze manier van zorgverlenen heeft nu al bewezen grote voordelen te hebben, voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Vanuit het ondersteuningsprogramma SET-up heeft VitaValley in samenwerking met VWS, RVO en ZonMw daarom een ‘Fasttrack Beeldschermzorg gelanceerd’. Dit is een leernetwerk en toolkit voor het snel en toekomstbestendig implementeren van beeldschermzorg door zorg- en welzijnsorganisaties. Door de coronacrisis is er veel vraag naar beeldschermzorg en niet alle partijen hebben zelf de kennis en kunde om dit goed in te richten. Pim Ketelaar van VitaValley licht in de fasttrack in deze webinar (in samenwerking met Health Valley) toe en beantwoordt vragen met betrekking tot de Stimuleringsregeling e-Health Thuis (SET) . Hij geeft praktijkvoorbeelden en laat zien hoe de regeling toegepast kan worden.

Voor wie?

Zorg- en welzijnsorganisaties en bedrijven met producten op het gebied van eHealth/bezig zijn met eHealth. 
 

online
gratis
Pim Ketelaar (Vita Valley)

Health Valley Partners