Home Events Business Week Noord-Amerika

10 december 2019, 11.30 - 18.00 uur

Business Week Noord-Amerika

Wilt u zakendoen in of met de Verenigde Staten, Canada en/of Mexico en heeft u nog informatie nodig om de juiste stappen te zetten of bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen, trends en kansen? Kom dan van 9 tot en met 12 december a.s. naar de Business Week Noord-Amerika en krijg antwoord op al uw vragen.

Dit is het internationaliserings- en netwerkevent van het jaar voor deze regio, dus mis het niet.
De aftrap van de Business Week Noord-Amerika op maandag 9 december is in Nieuwegein, de overige dagen zijn achtereenvolgens in Nijmegen (10 december), Den Bosch (11 december) en Rotterdam (12 december). Op alle dagen wordt algemene informatie aangeboden over kansen, markbewerking, trends en ontwikkelingen in de resp. landen en zijn er meerdere netwerkmomenten. Tijdens break-out sessies op 10, 11 en 12 december staan specifieke thema’s op het programma, o.a. over life science & health, agritech, foodtech en tuinbouw, smart & green mobility, etc. 

Naast bedrijven die hun ervaring op de Noord-Amerikaanse markt met u delen zijn iedere dag 14 economische medewerkers van ambassades, consulaten en/of Netherlands Business Support Offices uit deze landen en diverse specialisten op o.a. visa, juridische en vestiging aspecten aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Voor het volledige programma en aanmelden (u kunt zich separaat voor meerdere dagen aanmelden): https://bit.ly/35beHX9 
 
gratis
11.30 - 12.30 uur Registratie en inloop gasten
12.00 - 13.00 uur Netwerklunch en informatiemarkt
13.00 - 14.15 uur Plenair programma
13.00 - 13.15 uur Opening Business Week door de dagvoorzitter, Marc KalfInnovation Manager Health Valley
14.20 - 14.40 uur • Actuele ontwikkelingen, trends en kansen in USA
Spreker: Wampie LibonHoofd Economische Afdeling ambassade in Washington
• QA

•Actuele ontwikkelingen, trends en kansen in MEXICO
Spreker: Judith MaasHoofd Economische Afdeling ambassade in Mexico
• QA

• Actuele ontwikkelingen, trends en kansen in CANADA
Spreker: Anne Le GuellecConsul generaal, Nederlands Consulaat-Generaal in Toronto
• QA
14.15 - 14.30 uur

Pauze en wissel naar break-out sessies

14.30 - 15.45 uur Break-out sessies

1. Life Science & Health - VS
In deze sessie wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de VS, de kansrijke tracks voor het NL MKB, o.a. digital health, eHealth, medische technologie en biotech. Ook wordt informatie gegeven over de belangrijke regio's in de VS, de sectorscans die al zijn uitgevoerd, en worden de activiteiten besproken die in 2020 zullen gaan plaatsvinden. Daarnaast worden ervaringen gedeeld door bedrijven die actief zijn in de VS.

Moderator:
• Niels van LeeuwenAdviseur internationale R&D samenwerking Life Sciences & Health en Liaison Topsector Life Sciences & Health
• Micha van LinManaging Director Task Force Health Care

2. Life Science & Health - Canada
Ehealth
Nederland staat in Canada bekend om haar uitstekende gezondheidszorg. Aangezien Canada een dunbevolkt land is, is het lastiger om een goedwerkend infrastructuur voor gezondheidszorg te onderhouden. Door goede internettoegang, aanwezigheid van digitale hulpmiddelen en adequaat gebruik van digitale zorgsystemen moet zorg voor alle Canadezen bereikbaar worden, ongeacht afstanden. Ook in Canada, waar mensen vaak grote afstanden moeten reizen, groeit de vraag naar eHealth. Vooral in Ontario zitten veel medisch-technologische bedrijven. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven die gespecialiseerd zijn in eHealth om hun diensten, kennis en expertise op de Canadese markt te brengen.

Healthy aging
Sinds 2015 zijn er in Canada voor het eerst meer ouderen (›65) dan jongeren (‹15) woonachtig in het land. De vergrijzing heeft de druk op kwalitatieve en betaalbare zorg opgevoerd. Gevolg van de vergrijzing in Canada is het meer vóórkomen van chronische aandoeningen, vooral hart- en vaatziektes en degeneratieve ziektes. Innovatieve producten en diensten worden ontwikkeld om 'healthy ageing' te bevorderen en een zorgaanpak gericht op preventie mogelijk te maken. Nederland kan hierdoor als voorbeeldland fungeren bij het aanpakken van deze maatschappelijke uitdaging.

Obesitas
Meer dan 50% van de volwassenen in Canada en meer dan een derde van de kinderen heeft overgewicht of obesitas, wat allerlei acute en chronische aandoeningen met zich meebrengt. Veel van deze mensen moeten een beroep doen op medische hulp. De vraag naar publieke en private initiatieven voor ziektebehandeling evenals preventie is dan ook sterk aanwezig in Canada.

3. Life Science & Health - Mexico
Mexico is de grootste importeur van medische apparatuur in Latijns America. In totaal wordt 94% van alle apparatuur geïmporteerd.
De Mexicaanse bevolking met een leeftijd van 60+ stijgt van 8.9% in 2010 tot 27% in 2050. De vraag naar medische zorg neemt daarmee drastisch toe. Op dit moment wordt veel aandacht besteed aan de bouw van publieke en private ziekenhuizen, en oplossingen in de eerstelijnszorg inclusief 'tele-health'. De recent uitgevoerde sectorstudie naar kansen in deze markt zal worden gepresenteerd.

Sprekers:
• Suze KruisheerTaskforce Healthcare
2 tot 3 bedrijven met ervaring in Mexico (nadere info volgt nog)
16.00 - 17.15 uur Één-op-ééngesprekken
Dit zijn gesprekken van 15 minuten. Tijdens de registratie kunt u aangeven met wie u een gesprek wilt hebben.
16.00 - 18.00 uur Netwerkborrel en informatiemarkt

static

Fort Lent
Bemmelsedijk 4
6663 KZ Lent

Health Valley Partners