Home Events Datadilemma's in de zorg

28 november 2019, 9.45 - 17.30 uur

Datadilemma's in de zorg

Nationaal Debat

Op weg naar oplossingen in het belang van de patiënt

Slimme, zuinige en persoonlijke zorg door data?
De ambitie om met de inzet van data de zorg te optimaliseren is veelbelovend. De stroom aan data wordt steeds groter en complexer. Artsen, wetenschappers en patiënten kijken reikhalzend uit naar de mogelijkheden van digitale data om de zorg nog slimmer, zuiniger en persoonlijker te maken.

Data dilemma's in de zorg
Ondanks de nieuwe mogelijkheden die al deze data ons brengen, ontstaan er ook ethische dilemma's rondom eigenaarschap en gebruiksrecht. Van wie zijn de zorg gerelateerde data? Wie mag ze gebruiken en waarvoor? Wie is verantwoordelijk?

Op weg naar oplossingen in het belang van de patiënt
De Raden van Bestuur van de Sint Maartenskliniek en het Máxima MC willen samen met de overheid, leveranciers, patiëntvertegenwoordigers, ziekenhuizen en artsenverenigingen het nationaal debat starten en met elkaar een aantal basisprincipes opstellen over datagebruik. Zo gaan we samen op weg naar oplossingen in het belang van de patiënt.

Start nationaal debat
Op 28 november start het nationaal debat over datadilemma’s, waarbij topsprekers vanuit diverse invalshoeken hun visie geven. Dit debat dient als startpunt om uiteindelijk in 2020 een convenant te overhandigen aan het ministerie van VWS. Raden van bestuur, CMIO’s, directeuren patiëntenverenigingen, directie van industrie en private partijen, wetenschappers gericht op het thema en studenten worden uitgenodigd deel te nemen aan de start van dit nationale debat.

Dit nationaal debat is een initiatief van de Sint Maartenskliniek en het Máxima MC, in samenwerking met Bohn Stafleu van Loghum met mediapartners Skipr en Zorgvisie.

High Tech Campus, High Tech Campus 1e, 5656 AE Eindhoven
gratis

static

High Tech Campus
High Tech Campus 1e
5656 AE Eindhoven

Health Valley Partners