Home Events Het geheim van een succesvolle samenwerking!

12 oktober 2021, 10.00-10.45 uur

Het geheim van een succesvolle samenwerking!

Webinar

De overheid dringt er sterk op aan dat zorgorganisaties gaan samenwerken. Met elkaar maar ook met gemeenten en leveranciers aan de zorg. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat 2 op de 3 samenwerkingsverbanden haar doelstellingen niet haalt. De samenwerkingen stranden door gebrek aan expertise rondom het thema samenwerken. Dispicio organiseert deze speciale roundtable webinar om, samen met ervaringsdeskundigen, toe te lichten hoe je samenwerkingen succesvol kunt laten verlopen. Samenwerken is een vak dat we niet op school maar in de praktijk leren. In dze webinar gaan we, gebaseerd op voorbeelden uit die praktijk, nader in op de faal- en succesfactoren en de wijze waarop je een samenwerkingsverband succesvol kunt organiseren. We gaan in gesprek met:

  • Hanno de Schipper: innovatiemanager Reinaerde
  • Henry Goverde: Dispicio
  • Jan Verdonk: Dispicio
  • Arie Jongejan, directeur/bestuurder bij Proscoop

Voor wie: innovatiemanagers, project managers en bestuurders bij zorgorganisaties en gemeenten, deelnemers aan een samenwerkingsverband

online
gratis
45 deelnemers
  • Hanno de Schipper: innovatiemanager Reinaerde
  • Henry Goverde: Dispicio
  • Jan Verdonk: Dispicio
  • Arie Jongejan, directeur/bestuurder bij Proscoop

12-10-2021 00:00:00

Health Valley Partners