Home Events Eenvoudig en volledig grip op zorgcontracten

01 juni 2021, 14:00 tot 15:00 uur

Eenvoudig en volledig grip op zorgcontracten

Webinar

In deze roerige tijd is de focus gericht op het verlenen van zorg aan cliënten en patiënten. In een tijd waar de meeste tijd aan de zorg moet worden besteed neemt de administratieve druk ook toe. De complexe samenhang van zorgactiviteiten, contracten en geldstromen (o.a. WMO, WLZ en de zorgverzekering), maakt het lastig en arbeidsintensief om het overzicht te behouden. Risico's als ongemerkte budgetoverschrijding, financiële tekorten en vooral voor minder zorg liggen voor de hand. Maar hoe houd je grip op je contracten, uitnutting en termijnen anders dan met foutgevoelige Excel-sheets of met gebrekkige functionaliteit van de financiële applicatie?

Om eenvoudig en volledig grip te krijgen op zorgcontractbeheer, heeft Growtivity samen met een aantal zorgorganisaties de Zorgcontracten Monitor ontwikkeld. In dit webinar deelt Stichting Philadelphia hun ervaringen met de Zorgcontracten Monitor. Wat zijn de voordelen van het gebruik? Wat is de impact op budget en de zorgverlening? Wat levert het op voor cliënt en voor de zorg? Hoeveel meer grip en beheersbaarheid heeft het gebruik gebracht? En hoe is het implementatieproces verlopen?

Het webinar is primair gericht op zorgaanbieders in de VVT, GGZ en gehandicaptenzorg. Vanzelfsprekend kan de webinar ook voor andere zorgaanbieders volop inspiratie bieden.

Online
gratis

Health Valley Partners