Home Events ehealthweek 2018

20 januari 2018 - 26 januari 2018

ehealthweek 2018

VWS en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving hebben met een eerste oproep aan potentiele partners de kick-off gegeven voor de e-health week 2018.

Na het succes van de eerste Nederlandse e-healthweek gaan de organisatoren – het Ministerie van VWS en ECP voor een herhaling begin 2018. ICT&health organiseert tijdens de e-healthweek het ICT&health Congres.
 

‘Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid’,  zo stellen VWS en ECP in een persbericht. ‘Toch weten veel Nederlanders nog niet voldoende wat e-health voor hen kan betekenen.’ Reden voor een tweede e-health week, van 20 tot en met 26 januari 2018.

Net zoals het afgelopen jaar jaar is de insteek van de e-healthweek 2018 dat organisaties die actief in de zorg zijn, tonen wat voor impact en voordelen digitale toepassingen kunnen hebben voor verleende zorg en voor een betere regie van patiënten over hun eigen behandeling.

Samen met partners willen de organisatoren door heel Nederland zoveel mogelijk mensen met e-health in contact brengen en hen de mogelijkheden laten ervaren. E-health moet voor iedereen toepasbaar gemaakt worden door mogelijkheden te demonstreren, kansen te creëren en verbindingen te leggen om gezamenlijk actie te ondernemen. 

Rol van patiënten

ICT&health draagt aan de e-healthweek 2018 bij met een driedaags congres. Tijdens dit congres staat de implementatie centraal en is bedoeld voor alle partijen die verantwoordelijk zijn voor een goede zorg. In januari 2017 vond een eerste congres in dit kader plaats. Tijdens dat event werd onder meer het belang van de rol van patiënten in het afdwingen van digitale zorg belicht en de noodzaak van waarde-gebaseerde zorg geduid. 

Afgelopen juni kondigden ICT&health en ECP aan samen te gaan werken. ICT&health en ECP delen de ambitie van een zorgzame informatiesamenleving, waarin e-health beschikbaar én betrouwbaar is voor de mensen die er gebruik van willen maken. Vanuit deze ambitie zal de samenwerking verder worden vormgegeven.

Eerste editie e-healthweek: meer bewustwording

De eerste editie van de door VWS en ECP georganiseerde e-healthweek vond plaats in januari 2017 en was volgens VWS een groot succes. 249 partners organiseerden meer dan 100 activiteiten, voor 14.000 bezoekers door heel Nederland. De eerste editie werd door bezoekers aan de diverse evenementen beoordeeld met een 7,6. 62 procent van de bezoekers gaf aan zich nu meer bewust te zijn van de mogelijkheden die e-health toepassingen bieden. 74 procent stelde zich meer te gaan verdiepen in de mogelijkheden van e-health.

Alle partijen die tijdens de e-healthweek 2018 willen laten zien wat e-health is en hoe het werkt, zijn uitgenodigd zich als partner aan te melden: (thuis)zorginstellingen, leveranciers, maatschappelijke initiatieven, onderwijsinstellingen, gemeenten, patiëntenplatforms en ouderenbonden. Dat kan via verschillende activiteiten: van innovatielabs, open dagen en pop-up stores, tot aan theatervoorstellingen en workshops, alles is mogelijk tijdens de e-healthweek. 

gratis

static

diverse locaties en regio's

Nederland

Health Valley Partners