Home Events Gezamenlijk voor Gezonde Regio's

28 januari 2021, 13.30 - 16.00 uur

Gezamenlijk voor Gezonde Regio's

GROZ online bijeenkomst

Heb jij 28 januari al vastgelegd in je agenda? Dan vindt namelijk de aftrap plaats voor nog meer gezonde regio’s. Vele landelijke organisaties waar jullie al mee samenwerken, organiseren gezamenlijk deze online bijeenkomst op donderdag 28 januari 2021 van 13:30-16:00 uur. 

Samen gaan we kijken hoe we nog meer gezonde regio’s kunnen realiseren en waar we elkaar kunnen helpen. We gaan onder andere in op behoeften en wensen, we delen succesverhalen en voorbeelden, en we gaan na wat dat inhoudt voor landelijke ondersteuning. Het volledige programma en verdere praktische informatie volgt begin januari.

Gezamenlijk gezondheid oppakken is een uitdaging. Maar met de gedeelde kennis en ervaring kunnen we samen hier stappen in maken. We hopen je dan ook bij deze bijeenkomst te mogen verwelkomen! 

online
gratis

Opening door Carmen van Vilsteren (Topsector Life Sciences & Health)
De wijk in door Nathan Rozema (Wijkfonds, Ondernemend Kanaleneiland)
Landelijk faciliteren om lokaal te organiseren door Karen van Ruiten (Alles is Gezondheid) en Kirsten van Spronsen (Topsector Life Sciences & Health)
Bouwstenen break-out sessies
• Samenwerking
• Bekostigen
• Monitoren
• Lerend Vermogen
• Data/ICT
Bouwstenen in de praktijk
• Data/ICT: Versnellingsimpuls - Use Case Eindhoven
• Samenwerking: Healthy Ageing Network Northern Netherlands
Afsluiting: Trusted Networks & Positieve Gezondheid door Machteld Huber (Institute for Positive Health)

Health Valley Partners